Thứ hai 27/05/2024 22:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao

13:40 | 05/05/2023

(Xây dựng) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 01/2023/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao

Thông tư này ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 5 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sau: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao; thẩm định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; thẩm định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao; thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BKHCN được áp dụng chung cho 5 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước nêu trên.

Thông tư nên rõ nội dung định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 21/2019/TT-BKH&CN, bao gồm các định mức thành phần như sau:

a- Định mức lao động bao gồm thời gian lao động trực tiếp (thực hiện) và gián tiếp (quản lý, phục vụ), trong đó:

Định mức lao động bằng định mức lao động trực tiếp (thực hiện) cộng định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)

Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao được tính bằng 15% của định mức lao động trực tiếp.

Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công (01 công quy đổi bằng 08 giờ).

b- Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Mức hao phí máy móc, thiết bị trong định mức được tính bằng ca (01 ca quy đổi bằng 08 giờ).

c- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên liệu, số lượng vật tư cần thiết được sử dụng để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load