Thứ hai 29/05/2023 02:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

CONINCO thông cáo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14:27 | 24/05/2023

(Xây dựng) - Ngày 18/5, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã thông cáo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức thành công ngày 15/5.

CONINCO thông cáo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trong thông cáo báo chí nêu rõ:

CONINCO tiền thân là Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập tháng 4/1979, đến tháng 6/1994 được chuyển đổi thành doanh nghiệp tư vấn xây dựng hạng 1 trực thuộc Bộ Xây dựng. Tháng 12/2006 Công ty CONINCO được Bộ Xây dựng phê duyệt chuyển đổi thành Công ty cổ phần. Ngày 24/01/2007, Công ty CONINCO được cấp Đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Hiện nay, Công ty CONINCO là công ty cổ phần đại chúng, cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán: CNN) được giao dịch trên sàn UpCom, có vốn điều lệ là 88.000.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ đồng), trong đó tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) chiếm 19,7%, các cổ đông khác (tổ chức và cá nhân) chiếm 80,3%. Tổng số người lao động tính đến tháng 5/2023 là gần 1.500 người trong hệ thống CONINCO.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CONINCO, ngày 15/5/2023 vừa qua, CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.

Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, về cơ bản các chỉ tiêu chính (Tổng doanh thu; Lợi nhuận trước thuế; Thu nhập bình quân của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, …) đã vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Đồng thời, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đặt ra mức tăng trưởng hơn năm 2022. Điều đó nói lên sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty CONINCO trong suốt thời gian qua.

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO khẳng định Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức đúng quy định với số lượng cổ đông tham dự là 40 người, chiếm tỷ lệ 99.27% vốn điều lệ.

Về diễn biến Đại hội:

Ban tổ chức đã lấy biểu quyết thông qua các nội dụng và chương trình đại hội bằng hình thức giơ tay của các cổ đông. Tỷ lệ đồng thuận là 100%. Các bộ phận chức năng Công ty thay mặt Chủ tọa đọc các tài liệu như nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.

Trong thời gian thảo luận, có một số cổ đông ngoài sở hữu tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần phát hành và 03 cổ đông là người lao động của Công ty đã có ý kiến. Chủ tọa và người phụ trách các lĩnh vực liên quan đã trả lời, giải đáp thấu đáo những câu hỏi của các cổ đông thuộc thẩm quyền giải quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện cổ đông VNCC phát biểu một số ý kiến đóng góp cho Đại hội.

Sau thời gian thảo luận, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết với kết quả như sau:

Thông qua các Báo cáo tại Đại hội: Đạt tỷ lệ l00%

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Thông qua tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế; Tỷ lệ thông qua 81,48 %

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; Tỷ lệ thông qua 99,45 %.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tỷ lệ thông qua 82,8 %.

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Tỷ lệ thông qua 99,88 %.

5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn là một trong các công ty kiểm toán độc lập của năm tài chính 2023; Tỷ lệ thông qua 77,06 %.

6. Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. Tỷ lệ thông qua 77,07 %.

7. Thông qua Khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Điều 17, Mục 2 và Mục A Phụ lục I quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020, ngành nghề “Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ thông qua 94,14 %

Kết quả Đại hội (Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan) đã được công bố thông tin công khai, theo quy định của Luật Chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CONINCO đã được tổ chức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, minh bạch và đạt được đồng thuận của đa số cổ đông.

Tất cả các nội dung thông qua tại Đại hội đều được đa số cổ đông thông qua, đạt và vượt tỉ lệ % số phiếu bầu theo quy định tại Quy chế Đại hội, Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công bày tỏ hi vọng năm 2023 CONINCO sẽ hoạt động tốt hơn, nhiều đổi mới hơn, hoàn thiện quy chế công ty, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung cũng như thương hiệu CONINCO nói riêng, mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng, cho tập thể người lao động, cổ đông Công ty.

CONINCO

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Công ty Việt Long ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học chế phẩm sinh học vào sản xuất

  (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long (Công ty Việt Long) đăng ký đề tài “Nghiên cứu, thử nghiệm chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng theo công nghệ G-Tex trong sản xuất nông nghiệp”. Công trình nghiên cứu khoa học này đã thành công, ứng dụng vào sản xuất đưa lại hiệu quả.

  22:01 | 25/05/2023
 • Masan Consumer đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế tại sự kiện HCM City Export 2023

  (Xây dựng) – Ngày 25/5, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HOSE: MCH, Công ty: Masan Consumer) đồng hành cùng Sở Công Thương tham gia sự kiện Diễn đàn và Hội chợ xuất khẩu TP.HCM, tạo lực đẩy phát triển cho hoạt động xuất khẩu, quảng bá sản phẩm chất lượng Việt ra thế giới, góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

  16:13 | 25/05/2023
 • PV GAS ký hợp đồng nhập khẩu chuyến LNG đầu tiên đến Việt Nam

  (Xây dựng) - Ngày 22/5, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã ký kết Xác nhận Mua hàng (Confirmation Notice) với nhà cung cấp Shell, theo đó Shell sẽ cung cấp chuyến LNG đầu tiên đến Việt Nam. Shell là công ty dầu khí đa quốc gia, là Nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới.

  10:28 | 25/05/2023
 • Ban lãnh đạo PV GAS tiên phong trong công tác chuyển đổi số

  (Xây dựng) - Trong các ngày giữa tháng 5/2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp với Học viện PACE tổ chức khóa đào tạo “Chuyển đổi số dành cho Lãnh đạo” để nâng cao nhận thức, cung cấp các phương pháp và lộ trình chuyển đổi số cho Ban lãnh đạo và các cấp quản lý.

  10:25 | 25/05/2023
 • THACO INDUSTRIES đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu

  (Xây dựng) - Hiện nay xu hướng của những doanh nghiệp lớn trên thế giới tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và phân chia hoạt động sản xuất cho bên thứ 3, xây dựng chuỗi sản xuất thông qua việc hợp tác với các công ty sản xuất linh kiện gốc - OEM (Original Equipment Manufacturer) ở nhiều quốc gia. Đây là phương thức kinh doanh giúp tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp. Cùng với đó là làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng qua các nước Đông Nam Á, sự đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam đã góp phần hình thành các vùng sản xuất lớn, gia tăng nhu cầu về linh kiện phụ tùng.

  15:47 | 24/05/2023
 • Câu chuyện của những kỹ sư AMACCAO: “Cảm xúc khó tìm thấy ở ngành khác”

  (Xây dựng) - Với những kỹ sư, người lao động của Nhà máy bê tông AMACCAO, được làm việc đúng đam mê, hàng ngày tạo ra sản phẩm cấu kiện bê tông chất lượng hàng đầu là một trong những lý do gắn bó với doanh nghiệp lâu năm.

  14:59 | 24/05/2023
 • Giải pháp phòng chống mối tiên tiến: Công nghệ lưới thép không gỉ TermSteel và ống kỹ thuật Termite-Pro

  (Xây dựng) - Xử lý phòng mối không cho mối xâm nhập từ nền đất theo chân móng, chân tường lên phần trên của công trình. Đây là công việc rất quan trọng để đảm bảo tuổi thọ của công trình. Cùng Công ty Hạnh Long tìm hiểu về 2 giải pháp phòng chống mối tiên tiến hiện nay là ông nghệ lưới thép không gỉ TermSteel và ống kỹ thuật Termite-Pro.

  14:45 | 24/05/2023
 • PV GAS PMC tạo dựng các “Công trường xanh - sạch - đẹp"

  (Xây dựng) - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (tháng 5/2023), Công ty Quản lý Dự án Khí (PV GAS PMC) đã triển khai hoạt động “Công trường xanh - sạch - đẹp" tại các dự án mà Công ty đang thực hiện, trồng nhiều cây xanh và tái tạo cảnh quan.

  10:25 | 24/05/2023
 • Công ty Dịch Vụ Khí đem yêu thương đến trẻ em khiếm thị Bà Rịa - Vũng Tàu

  (Xây dựng) - Với những món quà thiết thực, chứa đầy nghĩa tình dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, DVK mong muốn sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn và đem đến niềm vui cho các em nhân dịp kết thúc Năm học 2022-2023 và hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2023.

  16:13 | 23/05/2023
 • CNG Việt Nam nâng cao nhân thức an toàn cho đội ngũ nhân viên lái xe chở CNG

  (Xây dựng) - Trong các ngày tháng 5/2023, Phòng Vận chuyển – chi nhánh Phú Mỹ, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức an toàn trong vận chuyển khí thiên nhiên nén CNG” cho đội ngũ lái xe Công ty và các đơn vị nhà thầu tham gia vận chuyển gồm Petrosetco, Sao Biển, Thành Đại Nghĩa, Minh Phát, FTI.

  15:56 | 23/05/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load