Thứ năm 18/07/2024 15:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 627 lô đất trên địa bàn thành phố Bắc Giang

12:46 | 14/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 627 lô đất trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 627 lô đất trên địa bàn thành phố Bắc Giang
Một khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Theo đó, tại Quyết định số 548/QĐ-UBND, tỉnh Bắc Giang quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở gồm 231 lô đất ở thuộc Dự án khu phía Tây thuộc khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, thành phố Bắc Giang. Đối với 142 lô đất ở còn lại thuộc dự án chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại Quyết định số 549/QĐ-UBND, quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở gồm 396 lô đất ở thuộc Dự án khu phía Đông thuộc khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, thành phố Bắc Giang. Đối với 152 lô đất ở còn lại thuộc dự án, chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Việc thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở tại dự án chỉ được thực hiện khi đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các quy định hiện hành khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, UBND thành phố Bắc Giang triển khai các công việc có liên quan theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

UBND thành phố Bắc Giang công bố công khai các khu vực trong dự án, được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở theo quy định.

Giám sát, kiểm tra việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đảm bảo theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, thiết kế mẫu nhà ở và giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và quyết định ban hành.

Thực hiện công bố thông tin các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở tại các địa điểm kinh doanh bán hàng, trụ sở công ty của chủ đầu tư và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load