Thứ sáu 19/07/2024 21:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ quý II/2024

21:33 | 04/07/2024

(Xây dựng) - Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ quý II/2024 do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng đại diện gần 40 cơ quan thông tấn, báo chí.

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ quý II/2024
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi họp.

Trong quý II/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đề nghị xây dựng: Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Chương trình/kế hoạch hành động thực hiện các văn bản của Đảng gồm: Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/12/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ quý II/2024
Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 05 dự thảo văn bản: Quyết định phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia tiếp tục hỗ trợ trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; Quyết định ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định phê duyệt danh sách thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ quý II/2024
Trong quý II/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật…

Ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư: Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 04/2024/TT-BKHCN ngày 12/6/2024 quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

Ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2024 về việc hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm nhằm hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo, bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống trí tuệ nhân tạo,...

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghê Việt Nam 18/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các đối tác quốc tế. Nổi bật là một số hoạt động: Ký kết bản ghi nhớ giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt về kế hoạch triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình; Tổ chức Đoàn công tác do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm Trưởng đoàn thăm và làm việc: Tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác về pháp quy hạt nhân; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc; tại Lào nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tại CHLB Đức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác: Với Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác trong công tác ngoại giao kinh tế, huy động các nguồn lực, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam; với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia ngày càng chất lượng của phụ nữ trong phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; với tỉnh Bến Tre nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương. Bộ cũng đã tổ chức các buổi làm việc với các địa phương: Bắc Kạn, Gia Lai, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh... nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới. Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban Vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 tại Bến Tre nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Vùng giai đoạn 2022-2024 và định hướng các giải pháp khoa học và công nghệ ứng phó linh hoạt, hiệu quả với tình trạng hạn, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển tại nhiều địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Cũng trong quý II, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức: Hội thảo “Một số giải pháp thúc đẩy triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia”; Hội thảo Chính sách đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Lễ Công bố 07 chỉ dẫn địa lý một số sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre; Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quý III/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Báo cáo Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2024.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 02 dự thảo văn bản, gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trung hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. Đổi mới cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Ban hành theo thẩm quyền các Thông tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng Chương trình công tác.

Tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các đối tác nước ngoài. Tích cực thúc đẩy triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VI tại Hà Nội; Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hà Nội: Phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế số, xã hội số

  (Xây dựng) - Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 323/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06.

  10:59 | 16/07/2024
 • Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

  (Xây dựng) - Ngày 12/7/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 316/TB-VPCP thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

  08:30 | 13/07/2024
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  (Xây dựng) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, để hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các viện, trường đào tạo báo chí, truyền thông tổ chức các khóa tập huấn; tăng cường gắn kết, chia sẻ thông tin về các định hướng cơ chế chính sách, thành tựu, vấn đề thực tiễn đặt ra của ngành… để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

  21:32 | 12/07/2024
 • Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công trực tuyến

  (Xây dựng) - Hiện Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó 29 DVC trực tuyến toàn trình và 06 DVC trực tuyến một phần.

  11:22 | 12/07/2024
 • Bỉ khởi động dự án hạt nhân "độc nhất vô nhị" với tốc độ siêu nhanh

  Đây là lò phản ứng sử dụng máy gia tốc hạt, hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ, an toàn và quan trọng nhất là giảm 100 lần lượng chất thải hạt nhân.

  07:58 | 12/07/2024
 • Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

  (Xây dựng) - Ngày 10/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

  07:49 | 12/07/2024
 • Bắc Ninh duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi số

  (Xây dựng) - Chiều 10/7, tại UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã chủ trì phiên họp trực tuyến, cùng các đại biểu lắng nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đánh giá kết quả sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

  11:33 | 11/07/2024
 • Thủ tướng: Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

  (Xây dựng) - Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

  20:12 | 10/07/2024
 • Đề xuất chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số

  (Xây dựng) - Tại dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số.

  07:41 | 10/07/2024
 • Ứng dụng công nghệ nào trong thiết kế xây dựng của tương lai

  (Xây dựng) – Trường Đại học Việt Đức vừa tổ chức buổi Toạ đàm “Công nghệ trong thiết kế, xây dựng: Xu hướng và tương lai” tại Ngôi nhà Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, ngành Thiết kế và xây dựng đã chứng kiến sự bùng nổ của các công nghệ mới như: BIM (Mô hình hóa thông tin xây dựng), VR/AR, IoT, AI và robot hóa. Những công nghệ này đã và đang tạo ra những bước đột phá, giúp gia tăng hiệu quả, tính chính xác và tính bền vững trong các dự án xây dựng.

  16:38 | 09/07/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load