Thứ năm 22/02/2024 07:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Cân đối thu, chi ngân sách năm 2024

08:28 | 29/11/2023

(Xây dựng) – Tỉnh Bình Dương vừa xem xét thông qua một số nội dung về tình hình thu, chi ngân sách năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 và một số nội dung liên quan về dự toán thu ngân sách Nhà nước, phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

Bình Dương: Cân đối thu, chi ngân sách năm 2024
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại phiên họp.

Theo đó, năm 2024 dự kiến tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 71.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 48.078 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 16.800 tỷ đồng và thu từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất để chi xây dựng cơ bản gần 6.722 tỷ đồng. Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương, dự kiến tổng thu khoảng trên 33.049 tỷ đồng và tổng chi khoảng trên 23.038 tỷ đồng.

Phiên họp cũng đã xem xét nội dung các dự thảo tờ trình và nghị quyết quy phạm pháp luật: Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Bình Dương; quy định chế độ hỗ trợ sinh viên hệ chính quy theo học các ngành điều dưỡng, hộ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương; Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Dự thảo Quyết định xác định đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (giai đoạn 2a); điều chuyển vốn nội bộ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 Dự án đường Bình Chuẩn - Tân Phước Khánh và đường dẫn vào cầu qua sông Đồng Nai; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh; quy định mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại phiên họp, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với nội dung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; đề nghị Sở Tài chính tiếp tục trao đổi, thống nhất cân đối ngân sách theo ý kiến của Sở, ngành và các địa phương để hoàn chỉnh nội dung này trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cơ bản thống nhất với các nội dung khác. Riêng đối với các dự thảo Nghị quyết về chế độ, chính sách cho ngành Y tế, lưu ý trọng tâm chính sách cần hướng đến hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ và những người hiện đang công tác trong ngành Y tế các cấp, rà soát để không trùng lắp với các chế độ, chính sách về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Anh Tuấn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load