Thứ hai 20/05/2024 23:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương đặt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024

20:09 | 23/03/2024

(Xây dựng) – Năm 2024, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu có 38/38 (100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bình Dương đặt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024
Bình Dương phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

Ông Mai Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Văn bản số 1220/KH-UBND về kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024 với những mục tiêu và những giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn đảm bảo đáp ứng theo quy định của Bộ tiêu chí NTM/NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Phấn đấu trong năm 2024 có 38/38 (100%) xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cũng theo kế hoạch này, UBND tỉnh Bình Dương đặt ra nhiệm vụ cho huyện Phú Giáo hoàn thành hồ sơ tự đánh giá, đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2024. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện đề án thí điểm mô hình xây dựng "Làng thông minh" trong xây dựng NTM trên địa bàn xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bình Dương cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch. Trong đó, Bình Dương. sẽ tiệp tục công tác tuyên truyên, quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, rà soát bổ sung hoàn thiện quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội nông thôn… Chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối đô thị. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện tốt an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tập trung nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của 6 chuyên đề trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo quy định của Trung ương và UBND tỉnh…

UBND tỉnh Bình Dương cũng giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp thực hiện nhất quán kế hoạch đặt ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan lập báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 20/6 cùng năm đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 20/12 năm đối với báo cáo năm.

Công Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load