Thứ hai 24/06/2024 00:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Báo Xây dựng công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

12:38 | 11/01/2023

(Xây dựng) - Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiêu thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định 1662/QĐ-BXD ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1); Báo Xây dựng công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2022 của Báo Xây dựng, chỉ tiêu theo các phụ lục đính kèm.

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Báo Xây dựng.

Báo Xây dựng công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Ảnh minh họa.
Báo Xây dựng công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Báo Xây dựng công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021.
Báo Xây dựng công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Báo Xây dựng công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load