Thứ bảy 17/04/2021 03:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Phải chăng có sự không minh bạch khi điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại dự án Đề pô xe điện đoạn Nhổn

18:47 | 17/02/2021

(Xây dựng) – Khi đang là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm (trước đây), bà Nguyễn Thị Nắng Mai đã thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp đối với diện tích không bị thu hồi giải phóng mặt bằng, không có trong Quyết định thu hồi đất. UBND Thành phố Hà Nội kết luận công dân tố cáo đúng, thế nhưng bà Mai chỉ phải “rút kinh nghiệm”.

bac tu liem ha noi phai chang co su khong minh bach khi dieu chinh giay chung nhan quyen su dung dat nong nghiep tai du an de po xe dien doan nhon
Hành vi dùng Quyết định chung để thu hồi đất không nằm trong Quyết định chung, là sai phạm của bà Nguyễn Thị Nắng Mai.

Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm của bà Nguyễn Thị Nắng Mai khi còn là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm trong việc thu hồi điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi tại dự án Đề pô xe điện đoạn Nhổn – ga Hà Nội, bị người dân tố cáo, nhưng UBND huyện Từ Liêm lúc bấy giờ chưa giải quyết triệt để. Nội dung này đã được một số tòa soạn đăng bài phản ánh từ năm 2018-2019. Không đồng ý với kết luận giải quyết tố cáo số 88/KL-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, cho rằng kết luận bao che cho sai phạm của bà Mai, làm thiệt hại tới tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng uy tín của chính quyền, công dân đã làm đơn tố cáo tới UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 7/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3000/QĐ-UBND về việc thụ lí tố cáo của công dân đối với bà Mai. Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố ký kết luận số 168/KL-UBND, kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm (trước đây) là nội dung công dân tố cáo đúng.

Theo Kết luận số 168, ba hộ gia đình: ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh và ông Nguyễn Tự Hùng, ngoài diện tích đất nông nghiệp đã được UBND huyện Từ Liêm (trước đây) cấp sổ đỏ, các hộ còn sử dụng những phần diện tích đất từ khoán 10, không nằm trong phương án giao đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (được gọi là đất nông nghiệp vượt hạn mức), cụ thể: Hộ ông Sửu sử dụng 337m2 đất, thuộc một phần thửa đất số 240, tờ bản đồ số 27; Hộ ông Linh sử dụng 107m2 đất, thửa số 245, tờ bản đồ số 27; Hộ ông Hùng sử dụng 748m2 đất, thửa số 20, tờ bản đồ số 30. Năm 2007, khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội (đoạn Nhổn – ga Hà Nội), UBND huyện Từ Liêm thực hiện hoán đổi diện tích đất nông nghiệp không giao cho 3 hộ: ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh, ông Nguyễn Tự Hùng (đất nông nghiệp vượt hạn mức) thành đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (đất nằm ở khu vực khác không trong khu vực giải phóng mặt bằng). Thời điểm UBND quận Bắc Từ Liêm điều chỉnh sổ đỏ cho các hộ (năm 2009), Văn bản áp dụng là Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về điều chỉnh, thu hồi sổ đỏ, thì việc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm điều chỉnh nông nghiệp đối với diện tích đất không bị thu hồi giải phóng mặt bằng, không có trong Quyết định thu hồi đất của hộ: Ông Nguyễn Tự Hùng, ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh ở xã Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu), là không đúng quy định. Riêng trường hợp ông Nguyễn Khắc Hỗ (Tỵ) người bị thu hồi đất, nhưng điều chỉnh nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Khắc Hỗ (Đàm) người không bị thu hồi đất.

bac tu liem ha noi phai chang co su khong minh bach khi dieu chinh giay chung nhan quyen su dung dat nong nghiep tai du an de po xe dien doan nhon
Kết luận số 168 nội dung công dân tố cáo.

Do đó, nội dung công dân tố cáo việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất không có trong Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Đề pô xe điện và đường dẫn vào Đề pô xe điện, đối với các hộ ông Hùng, ông Linh, ông Sửu, ông Hỗ ở xã Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu), là tố cáo đúng. Trước khi có kết luận 168, ngày 18/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 11015/VP-GPMB chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm xử lí khắc phục những sai phạm của UBND huyện Từ Liêm liên quan đến đến việc hoán đổi đất tại dự án xây dựng Đề pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – ga Hà Nội. Kết luận 168 giao cho Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện: Rà soát, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ đã nêu, theo quy định; Thu hồi lại tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định đối với diện tích hoán đổi theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số11015/VP-GPMB ngày 18/12/2020; Kiểm tra, rà soát kỹ việc hoán đổi đất diện tích đất nông ngiệp vượt hạn mức thành diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP tại dự án xây dựng Đề pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – ga Hà Nội và kịp thời xử lí theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có) chưa được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Theo người tố cáo, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan của Thành phố Hà Nội, giao kết luận chậm cho người tố cáo (ký ngày 29/12/2020 nhưng ngày 12/1/2021 mới giao cho người tố cáo) là vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 35 của Luật Tố cáo. Ngoài ra, trong kết luận 168 còn có nội dung vi phạm khác cũng như có nội dung có dấu hiệu thiếu khách quan khi kết luận.

Cụ thể Kết luận số 88/KL-UBND ngày 16/9/2016, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã bao che và cho rằng việc hoán đổi đất là đúng quy định, hành vi chỉnh GCNQSDĐ do bà Mai kí là phù hợp, như vậy là việc giải quyết tố cáo trước đó của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm không đúng cần bị xử lí, và theo Điểm b, c, d, Khoản 4, Điều 37 của Luật Tố cáo thì kết luận 168 phải nêu rõ những nội dung sau: (i) Những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới (Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm);(ii) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó;(ii) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo. Nhưng những nội dung này không hề có trong kết luận 168.

Dù Kết luận số 168 đã công nhận công dân tố cáo đúng, nhưng Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội lại lập luận: “Tuy nhiên, khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận sử dụng đất của 3 hộ (ông Nguyễn Tự Hùng, ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh), bà Nguyễn Thị Nắng Mai, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm (trước đây) thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm và theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm và bà Mai khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Mai không biết việc hoán đổi đất nông nghiệp của các hộ (như đã nêu)”. Từ lập luận như vậy nên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu: “Về vấn đề này bà Nguyễn Thị Nắng Mai cần rút kinh nghiệm”. Dư luận người dân địa phương cho rằng, xử lí kỉ luật sai phạm của bà Mai như vậy, chẳng khác gì “đấm bị bông”. Phải chăng những người xác minh giải quyết tố cáo và trình Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành kết luận số 168, đã đồng thuận, đồng lòng công nhận năng lực “không có kiến thức cơ bản” về chuyên môn đất đai, địa chính môi trường của bà Mai, để bà này căn cứ vào Quyết định thu hồi chung (quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội), là Quyết định để thu hồi cả một vùng đất dự án với diện tích là 161.892m2 làm căn cứ điều chỉnh vài trăm mét vuông trên Giấy chứng nhận sử dụng đất. Nguy hiểm hơn những mảnh đất bị điều chỉnh đó nằm cách xa bên ngoài khu vực phải giải phóng mặt bằng cả trăm mét đến hàng km vẫn bị thu hồi mà chỉ bị rút kinh nghiệm?

Mặc dù năng lực chuyên môn hạn chế như vậy, bất chấp nghiệp vụ và quy định pháp luật, nhưng sai phạm của bà Mai vẫn chưa được giải quyết triệt để. Phần lớn đơn phát giác, tố cáo bà Mai gửi về UBND quận Bắc Từ Liêm đều bị dìm, dập đi và người phản ánh, người tố cáo bị chụp mũ là tố cáo và phản ánh không có cơ sở để bà Mai vẫn thăng tiến nhanh lên chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Chủ tịch UBND và mới đây đã được bầu vào Ban thường vụ Quận ủy, giữ vị trí tân Trưởng ban Dân vận. Sai phạm của bà Mai là lớn nhưng chỉ bị xử lý kiểu “nới nhẹ, buông tay”, hình thức, khiến người dân chưa đồng tình. Đó là câu hỏi chưa có giải đáp, người dân mong đợi, tin tưởng ở chính quyền xử lý nghiêm sai phạm, không bao che, không có vùng cấm, đối với các lãnh đạo ở địa phương.

Thiên Cường

Theo

Cùng chuyên mục
 • da nang dau tu nha may xu ly rac khong hieu qua xi phan dat chon lap rac

  (Xây dựng) – Bãi rác Khánh Sơn là bãi rác lớn nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được sử dụng từ năm 2007 đến nay. Sau gần 15 năm vận hành, bãi rác đến nay đã quá tải. Để tính cho bài toán xử lý rác, kéo dài sức chứa của bãi rác Khánh Sơn, đảm bảo cho việc xử lý rác thải cho toàn thành phố, ngay từ năm 2009, Đà Nẵng đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đầu tư dây chuyền nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ không chôn lấp đặt bên cạnh bãi rác Khánh Sơn nhằm giảm tải cho bãi rác Khánh Sơn cho những năm tiếp theo.

 • khanh hoa phuong phap thi cong khu do thi haborizon bang min nguoi dan song trong so hai

  (Xây dựng) - Dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang (Khu đô thị hướng biển) nằm tại khu vực núi Hòn Rớ (xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang). Tổng vốn đầu tư dự án trên 120 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà ở. Điều đáng nói, dự án này có số lượng thuốc nổ công nghiệp được phép sử dụng là 64,5 tấn đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

 • cofico bi to giam tien nha thau phu

  (Xây dựng) - Mặc dù công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao từ tháng 9/2016, thế nhưng đến nay nhà thầu chính là Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (COFICO) vẫn chưa chịu quyết toán và thanh toán hết số tiền cho nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam bộ (Công ty Nam bộ).

 • hai an hai phong nha xuong xay dung khong phep van ung dung ton tai trong thoi gian dai

  (Xây dựng) - Thời gian qua, người dân phản ánh đến Báo điện tử Xây dựng về một nhà xưởng được cho là xây dựng trái phép trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn cháy nổ và gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

 • bac giang vi sao chua hoan thanh quyet toan cho du an bt cau dong son

  (Xây dựng) – Dù đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2018 nhưng đến nay các ngành chức năng tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hoàn thành việc thanh quyết toán cho dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức BT. Lãnh đạo Tỉnh Bắc Giang cũng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng thực tế cho thấy còn nhiều vẫn mắc cần nhanh chóng phải được xử lý, tháo gỡ. 

 • ninh thuan chu tich tinh di kiem tra thuc te va yeu cau bao ve bai da karang

  (Xây dựng) - Sau phản ánh của Báo điện tử Xây dựng về việc bãi đá cổ Karang có dấu hiệu bị khái thác đất, cát tràn lan và đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã đi kiểm tra, khảo sát thực trạng bãi đá và yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý và bảo vệ bãi đá trên.

Xem thêm
 • dong da ha noi phuong o cho dua thieu kien quyet trong xu ly cong trinh xay dung khong phep tai ngo 56 nguyen phuc lai

  (Xây dựng) - Chỉ được phép sửa chữa, khôi phục nguyên trạng, không được lấn chiếm không gian chung,  không xây dựng lấn chiếm ra phần ngõ cũng như hệ thống thoát nước chung... Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư công trình nằm tại ngõ 56, phố Nguyễn Phúc Lai lại đang làm trái với kết luận của bà Hoàng Hoài Loan - Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa. Cách làm của chính quyền sở tại cũng đang cho thấy sự thiếu kiên quyết trong việc xử lý dứt điểm vụ việc.

  15:06 | 14/04/2021
 • duong sat cai lan kep yen vien khong nen trot dam lao thi phai theo lao

  (Xây dựng) - Dự án đường sắt Cái Lân – Kép - Yên Viên giá trị đầu tư gần 8000 tỷ đồng, xây dựng gần hai thập kỷ chưa xong, khiến các hạng mục làm trước lâu ngày không sử dụng bị hư hỏng, vật tư hoen rỉ, mất mát gây lãng phí. Nay Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đề xuất bỏ hay xây dựng tiếp đã nảy sinh ý kiến khác nhau.

  15:02 | 14/04/2021
 • bac tu liem ha noi truong thcs thpt newton lien tuc gui don toi bo tu phap keu cuu khieu nai va to cao

  (Xây dựng) – Đại diện Trường THCS – THPT Newton cho biết sau vụ việc xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, nhiều cá nhân, tập thể Trường THCS – THPT Newton đã liên tục gửi đơn kêu cứu, khiếu nại, tố cáo… đến Bộ Tư pháp và nhiều cơ quan ban ngành khác nhưng chưa nhận được câu trả lời.

  14:56 | 14/04/2021
 • khanh hoa dong cua cho dam dong cua mot bieu tuong cong trinh kien truc doc dao

  (Xây dựng) - Chợ Đầm (hay còn gọi là chợ Đầm tròn) tại phường Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ bao đời nay được người dân nơi đây xem là một biểu tượng, bởi nó có lối kiến trúc độc đáo, như một nét văn hóa của phố biển Nha Trang. Bên cạnh đó, khu chợ Đầm cũng là một điểm đến thu hút khách du lịch tham quan, mua sắm. Trong những ngày qua, thông tin chợ Đầm sẽ đóng cửa đã làm các thương lái, người dân “kém vui”.

  11:21 | 14/04/2021
 • quang tri cham dut nan khai thac cat trai phep o con noi

  (Xây dựng) - Khu vực quanh Cồn Nổi trên sông Thạch Hãn thuộc địa phận khu phố Trung Chỉ, thành phố Đông Hà cách cầu Đại Lộc xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) hơn 1km về phía Đông Bắc, nhiều tàu thuyền thản nhiên khai thác cát trái phép, tạo ra cảnh tượng phản cảm khiến dư luận rất bức xúc.

  08:48 | 14/04/2021
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load