Thứ ba 23/04/2024 07:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Ninh: Hỗ trợ 65 triệu đồng cho hộ nghèo xây mới nhà ở

16:36 | 27/02/2021

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021, hỗ trợ xây mới 65 triệu đồng/nhà, trường hợp hộ nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh được hỗ trợ 72 triệu đồng/nhà.

bac ninh ho tro 65 trieu dong cho ho ngheo xay moi nha o
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thôn Thọ Ninh, xã Phú Lương, huyện Lương Tài (Ảnh: PVD).

Trong đó, Ngân sách của tỉnh hỗ trợ 53 triệu đồng/nhà, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ 12 triệu đồng/nhà.

Để tăng thêm hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận tại địa bàn dân cư tích cực vận động các đoàn thể, gia đình, dòng họ, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngày công, kinh phí, tặng hộ nghèo các đồ dùng sinh hoạt...

Theo Đề án, tổng số hộ cần hỗ trợ là 195 hộ, nhu cầu vốn: 12,675 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: 10,335 tỷ đồng, hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo 3 cấp 2,34 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn được giải ngân trong năm 2021.

Đối tượng ưu tiên được phân ra làm 03 loại: Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật); Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Đề án được thực hiện trong năm 2021. Trên cơ sở danh sách đề nghị của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thẩm tra, lập danh sách các hộ nghèo khó khăn về nhà có nhu cầu đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở về Sở Xây dựng. Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt và nhu cầu hằng năm của từng địa phương (theo danh sách thẩm tra của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh). Sở Xây dựng lập Đề án hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giải ngân kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo”: UBND tỉnh chuyển tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh về Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho Quỹ “Vì người nghèo”cấp huyện theo Đề án; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện cấp kinh phí tới Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã để thực hiện; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã thực hiện quản lý, cấp phát, thanh, quyết toán việc xây dựng nhà ở theo từng giai đoạn xây dựng do Ban Giảm nghèo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã tổng hợp đề xuất. Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện; giao Ban Giảm nghèo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở, vận động các hộ dân tự xây dựng nhà ở. Đối với hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (Cao tuổi, neo đơn, tàn tật…) không thể tự xây dựng nhà ở thì UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã vận động dòng họ xây dựng nhà ở, trong trường hợp dòng họ không có khả năng xây dựng nhà ở thì Ban Giảm nghèo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng này.

Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở tỉnh; Lập dự toán chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo đề án, hàng năm gửi Sở Tài chính để cân đối, bố trí kinh phí thực hiện. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách thực hiện hỗ trợ theo Đề án được phê duyệt.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác giảm nghèo toàn diện, đã làm giảm nhanh số hộ nghèo từ 2,53% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) năm 2016 xuống còn 1,20% năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở như chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị hư hỏng, cũ nát không có điều kiện cải tạo.

Tính riêng từ năm 2015 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 2 giai đoạn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (giai đoạn 1 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; giai đoạn 2 theo chương trình riêng của tỉnh) với tổng số hộ được hỗ trợ là 2.375 hộ; tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân là 131,181 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 92,53 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo các cấp 28,50 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng chính sách là 10,15 tỷ đồng).

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load