Thứ sáu 13/12/2019 12:34 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

19:52 | 02/04/2019

(Xây dựng) - Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản 496/SXD-TTS về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp xây nhà điều hành trái phép ở chợ Lù (xã Tùng Lộc) đã được UBND huyện Can Lộc kịp thời kiểm tra xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ.

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian quan đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiện chưa thật quyết liệt, có hiệu quả; nhiều công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông… chưa được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh; nhiều trường hợp mặc dù đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công, chủ đầu tư vẫn cố tình triển khai thi công xây dựng nhưng chính quyền địa phương không áp dụng biện pháp hữu hiệu để xử lý hành vi vi phạm kịp thời; không tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ khi đã đủ điều kiện. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên trước hết do chủ đầu tư xây dựng công trình chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng công trình; đồng thời việc kiểm tra, giám sát của một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ còn chưa được thường xuyên…

Để chấm dứt tình trạng trên, nhằm nâng cao vai trò quản lý chất lượng trật tự xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt; tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo triển khai đầy đủ, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng. Chính quyền địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc không kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiệm và kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; công bố, công khai danh sách xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có vi phạm về trật tự xây dựng trên trang cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Phương Dung - Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load