Thứ tư 28/09/2022 13:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Các hồ phải được định kỳ quan trắc chất lượng nước

10:55 | 09/09/2015

(Xây dựng) - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng quy định về nội dung quản lý cũng như trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng hồ trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, UBND cấp huyện, xã tổ chức quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm, san lấp hồ và sử dụng trái phép mặt hồ, không gian mặt hồ, lòng hồ, đất, công trình trong phạm vi quản lý hồ.

Nghiêm cấm hành vi xả nước thải trực tiếp xuống hồ, vào lòng hồ, ra hè đường, khu vực vườn hoa, thảm cỏ và nơi công cộng. Nước thải sinh hoạt và nước thải của các cơ sở SXKD dịch vụ phải được thu gom và xử lý theo quy định trước khi xả vào hệ thống thu gom nước thải xung quanh hồ. Các cơ sở dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên mặt hồ phải có trách nhiệm thu gom, xử lý và xả nước đúng nơi quy định.

Các hồ được xử lý môi trường nước, sau khi hoàn thành được cấp có thẩm quyền chấp thuận, được đưa vào quản lý duy trì chất lượng nước theo quy định của TP và quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng quản lý, duy trì chất lượng nước đối với các hồ do TP quản lý và các hồ điều hòa thoát nước đô thị. UBND cấp huyện quản lý, duy trì chất lượng nước trên địa bàn quản lý (trừ các hồ do TP quản lý, hồ điều hòa thoát nước đô thị).

Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND cấp huyện và các đơn vị được giao quản lý hồ có trách nhiệm hàng năm xây dựng kế hoạch duy tu vệ sinh thường xuyên mặt hồ, kè hồ, định kỳ nạo vét đáy hồ; lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định để thực hiện công tác vệ sinh mặt hồ, kè hồ, nạo vét đáy hồ đảm bảo dung tích điều hoà nước hồ, cảnh quan và hệ sinh thái hồ.

Các hồ phải được định kỳ quan trắc chất lượng nước, kiểm tra chất lượng nước hồ và đánh giá mức độ ô nhiễm nhằm đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng nước hồ.

Các hồ điều hoà phải được quy định cụ thể cao trình mực nước hồ trong mùa khô, mùa mưa, đảm bảo yêu cầu thoát nước, cảnh quan đô thị và phù hợp với hiện trạng của từng hồ.

Sở Xây dựng quy định về cao trình mực nước mùa mưa, mùa khô đối với các hồ điều hòa thoát nước đô thị làm cơ sở thực hiện quản lý duy trì. UBND cấp huyện quy định về cao trình mực nước mùa mưa, mùa khô đối với các hồ điều hòa trên địa bàn quản lý (trừ các hồ do TP quản lý và các hồ điều hòa thoát nước đô thị).

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động SXKD, dịch vụ cũng phải thực hiện các biện pháp xử lý bùn, khí thải, tiếng ồn đạt tiêu chuẩn môi trường. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân phát tán các mùi khó chịu, độc hại, gây khói, bụi, tiếng ồn và các tác nhân khác vượt quá tiêu chuẩn môi trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh.

Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TT&TT, UBND cấp huyện có trách nhiệm lựa chọn đơn vị quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật hồ trên địa bàn theo phân cấp. Việc quản lý hạ tầng kỹ thuật hồ thuộc khu vực bảo vệ di tích phải có ý kiến thống nhất của Sở VH- DL&TT.

Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình trong phạm vi quản lý hồ hoặc san lấp hồ hiện có thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành liên quan. Khi chưa có dự án đầu tư, hồ hiện có được quản lý theo ranh giới thửa đất hồ xác định trong bản đồ địa chính của chính quyền địa phương.

Việc lắp đặt công trình (như sàn nổi, cầu nổi…) trên mặt hồ phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định. Sở Xây dựng xem xét, cho phép đối với các hồ điều hòa thoát nước đô thị và các hồ do TP quản lý. UBND cấp huyện xem xét cho phép đối với các hồ còn lại. Văn bản cho phép lắp đặt công trình phải trên cơ sở thống nhất của Sở QHKT và Sở GTVT. Các hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trong phạm vi quản lý hồ phải tuân thủ theo Luật Quảng cáo và nghị định hướng dẫn thi hành liên quan, quy định của UBND TP Hà Nội, quy định khác của pháp luật và phù hợp với quy hoạch và cảnh quan khu vực hồ.

Thanh Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load