Thứ sáu 22/11/2019 13:04 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bước chuyển biến mạnh mẽ trong kiểm soát chất lượng công trình

18:29 | 09/01/2018

(Xây dựng) - Chiều 8/1 tại Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2017, Cục tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (QLCLCTXD) và an toàn lao động theo hướng tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong QLCLCTXD; làm rõ chức năng, nhiệm vụ về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về CLCTXD và an toàn lao động; quá trình thực hiện pháp luật hiện nay không có vướng mắc lớn, các chủ thể thực hiện ổn định, hiệu quả; các công trình lớn được kiểm soát chất lượng tốt, không có sự cố nghiêm trọng.

Cục đã hoàn thành trình Bộ ký ban hành 3 Thông tư, 1 Chỉ thị và hoàn thành quy trình phối hợp kiểm tra nghiệm thu theo Nghị quyết 19/2017/NQ-CP. Về quản lý an toàn các công trình hồ đập, trong năm 2017 đã tổ chức kiểm tra 15 công trình theo thẩm quyền được phân công. Các công trình dạng tháp thì đã hướng dẫn, đôn đốc các đài phát thanh, truyền hình, các tập đoàn viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone) thực hiện công tác bảo trì, kiểm định đánh giá chất lượng, khắc phục các tồn tại về chất lượng nhằm đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão...

Cục đã phối hợp với các Địa phương, Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Kết quả đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình, đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Cục đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng và tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng. Phương thức hoạt động của Hội đồng đã được đổi mới để kịp thời phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư xử lý những vấn đề kỹ thuật phát sinh, góp phần kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về hoạt động của Cục, mặc dù khối lượng công việc trong năm lớn, các đơn vị thuộc Cục đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ có cố gắng khắc phục khó khăn giải quyết các công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công việc; quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động, tiền lương, thu nhập tăng thêm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập các nhân... được đảm bảo theo quy định.


Công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình được chú trọng.

Tuy nhiên, năm 2017 việc triển khai các hoạt động của Cục Giám định vẫn còn một số khó khăn, trong đó, việc kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các địa phương còn hạn chế. Việc nắm bắt và đôn đốc địa phương báo cáo về tình hình quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có biện pháp xử lý hiệu quả, quyết liệt, triệt để những chủ thể cố tình vi phạm về quản lý chất lượng công trình...

Tiếp nối thành công năm qua, ông Phạm Minh Hà – Cục trưởng Cục Giám định cho biết: Trong năm 2018, Cục tiếp tục tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, xây dựng pháp luật và hành lang kỹ thuật liên quan đến đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng; rà soát danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình và ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn...

Đối với công tác quản lý Nhà nước về CLCTXD, Cục tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý CLCTXD của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương.

Công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng sẽ xây dựng mới, rà soát, hoàn thiện các quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thiết kế, lắp dựng, thử tải, tháo dỡ, vận chuyển giàn giáo. Xây dựng phần mềm quản lý các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quản lý các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động....


Thực hiện tốt vai trò của cơ quan Thường trực Hội đồng

Ngoài ra, Cục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình do Bộ làm chủ đầu tư; thực hiện các dự án, đề án, đề tài khoa học công nghệ, dự án sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực quản lý chất lượng... Đặc biệt, việc quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng nhân dịp này, Cục Giám định trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm qua.


Trao bằng khen của Bộ trưởng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc.

Ngọc Hà

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load