Thứ bảy 25/05/2024 12:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành tốt công tác quý I/2024

22:55 | 24/04/2024

(Xây dựng) – Ngày 24/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ 16.

Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành tốt công tác quý I/2024
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2024 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến cho biết: Đảng ủy Bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Khối và tình hình thực tế để đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm 2024.

Trong quý I/2024, Đảng ủy Bộ đã quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, ban hành 58 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai, thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với Đảng ủy Khối; Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản mới của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành tốt công tác quý I/2024
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn đóng góp ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ cũng đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2023.

Về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 tại Quyết định số 60/QĐ-BXD ngày 25/01/2024.

Chương trình hành động bao gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp và 7 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ cụ thể như: Ưu tiên hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”...

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án. Cụ thể, Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư.

Ngày 25/03/2024, Chính phủ đã họp cho ý kiến đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn tại phiên họp về chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3/2024.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị và Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước đã được Chính phủ đưa vào đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội tại Tờ trình số 82/TTr-CP ngày 05/3/2024.

Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành tốt công tác quý I/2024
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2024.

Ngoài ra, để đảm bảo việc thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được đồng bộ và thống nhất, Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị định, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương góp ý. Bộ Xây dựng cũng tổ chức 2 Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với 5 Nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Cũng trong quý I/2024, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nội dung trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024 theo Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 29/03/2024.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa 16/105 thủ tục hành chính (TTHC), thuộc 4 ngành, nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trong giai đoạn 2023 - 2025.

Bộ cũng thực thi phân cấp toàn bộ hoặc một phần đối với 11/43 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ về địa phương. Tính đến hết quý I/2024, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận tổng cộng 7.306 hồ sơ, đã giải quyết 4.612 hồ sơ.

Mặt khác, Bộ Xây dựng vẫn đảm bảo hoàn thành một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trọng tâm trong các lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng và giám sát chất lượng công trình, quản lý vật liệu xây dựng...

Tăng cường kiểm tra, giám sát và ổn định tư tưởng chính trị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế...

Đảng ủy Bộ cũng đã ban hành Nghị quyết và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng năm 2024; Ban hành văn bản chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 - 2030.

Trong quý I/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quyết định kết nạp 2 đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho 9 đảng viên dự bị của các tổ chức Đảng trực thuộc.

Về thực hiện Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ đã tham gia ý kiến vào 2 dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng; Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết công tác kiểm tra năm 2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2023, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023 đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và tổ chức có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Đối với các tổ chức Đoàn thể, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng cấp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho cán bộ, đoàn viên trong nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái đã chia sẻ về công tác sắp xếp đơn vị hành chính, lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tống Thị Hạnh đã báo cáo thêm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật ngành Xây dựng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Cấp, thoát nước.

Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Hồng Hải chia sẻ khó khăn trong công tác xây dựng Hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn.

Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành tốt công tác quý I/2024
Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng chia sẻ một số vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm.

Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng chia sẻ một số vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm như đối tượng mua nhà ở xã hội, tháo gỡ vướng mắc cho ngành Xi măng hay tăng cường phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an về phòng cháy chữa cháy. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn đóng góp ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng đã đúc kết những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Xây dựng trong quý I/2024, nhấn mạnh việc hoàn thành công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế trong quý I/2024 như tiến độ thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 còn chậm; Vẫn còn tình trạng văn bản chậm muộn, quá hạn; Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn; Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên ở một số tổ chức Đảng còn chưa đảm bảo thời gian quy định...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bộ Xây dựng cũng phải chú trọng công tác xây dựng pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính khả thi, đồng bộ của hệ thống pháp luật; khẩn trương triển khai việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bám sát tiến độ của Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án của Bộ năm 2024.

Thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị phải thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, chủ động khắc phục các tồn tại, yếu kém mà các Đoàn kiểm tra, giám sát đã kết luận.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

  (Xây dựng) – Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, tại phiên họp chiều 23/5, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Qua theo dõi, cử tri đánh giá cao việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri đạt trên 99%.

  22:30 | 23/05/2024
 • Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

  Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

  15:43 | 23/05/2024
 • Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự theo chương trình Kỳ họp thứ 7

  (Xây dựng) - Ngày 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, với trọng điểm là công tác nhân sự.

  08:53 | 23/05/2024
 • Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  (Xây dựng) - Sáng 22/5, trong chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 – 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình).

  17:53 | 22/05/2024
 • Không nên đưa vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản nếu chưa đủ điều kiện thực tế

  (Xây dựng) – Tại chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, cơ bản các đại biểu nhất trí với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp thu, chỉnh lý, giải trình đối với dự thảo Luật này. Tuy nhiên để hoàn chỉnh dự án Luật này, các đại biểu đã đưa ra một số ý kiến góp ý liên quan, trong đó có “quy định người không được đăng ký tham gia đấu giá”.

  14:33 | 22/05/2024
 • Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

  12:28 | 22/05/2024
 • Ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

  (Xây dựng) – Sáng 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, với 472/473 đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

  10:28 | 22/05/2024
 • Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước

  (Xây dựng) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 7 điều chỉnh được thông qua ngày hôm qua (21/5), hôm nay (22/5), Quốc hội tập trung vào công tác nhân sự và bầu Chủ tịch nước.

  09:26 | 22/05/2024
 • Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản

  (Xây dựng) - Chiều 21/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

  18:23 | 21/05/2024
 • Quốc hội sẽ phê chuẩn, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm

  (Xây dựng) - Chiều 21/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV để thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm - người được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

  15:40 | 21/05/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load