Thứ tư 24/04/2024 19:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

08:30 | 26/02/2024

(Xây dựng) – Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Vĩnh Phúc: Khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Vĩnh Phúc đưa ra 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2024, với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh; tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế; quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động việc làm, bảo hiểm; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở lường trước được các khó khăn, thách thức, năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường, từ đó đưa ra chiến lược, kế hoạch và giải pháp cụ thể.

Về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP – giá SS 2010 tăng 7,5 – 8,5%; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn chiếm khoảng 30-35% GRDP theo giá hiện hành; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 31.765 tỷ đồng; thu hút 400 triệu USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI; tỷ lệ dân số đô thị đạt 49%.

Về xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 0,44%; giải quyết việc làm cho khoảng 16-17 nghìn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81%; số bác sỹ trên vạn dân đạt 16,6 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ giường bệnh đạt 43 giường/vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Về môi trường, phấn đấu tỷ lệ hộ ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 02/BYT đạt 79,5%; tỷ lệ dân cư đô thị loại IV trở lên được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường khu vực đô thị đạt 96% và nông thôn đạt 77%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu và mục tiêu của năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Xử lý kịp thời các vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Rà soát điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tiến hành lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành theo quy định.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và phân luồng sau THCS và THPT.

Triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế.

Triển khai kịp thời Nghị định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng. Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, cung ứng nguồn lao động chất lượng cho người sử dụng lao động.

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Rà soát Quy hoạch sử dụng đất tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp, đúng quy định sau khi được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch cấp quốc gia.

Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và quy định của Chính phủ.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Phúc làm điểm cho Quân khu 2.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load