Thứ ba 27/02/2024 13:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá thay thế

16:55 | 10/11/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá thay thế để thực hiện công tác bồi thường thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo Quyết định này, Hội đồng thẩm định giá thay thế có 10 thành viên, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá thay thế.

Vĩnh Long: Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá thay thế
Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá thay thế.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Hội đồng thẩm định giá thay thế để thực hiện công tác bồi thường thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sử dụng nguồn vốn WB trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với 10 thành viên (đại diện UBND tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý giá công sản và tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long).

Trong đó, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Phan Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định giá thay thế là thẩm định giá (bao gồm giá thay thế về đất, nhà ở, công trình vật kiến trúc và cây trồng) đối với trường hợp bồi thường để thực hiện dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sử dụng nguồn vốn WB, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá thay thế
Một góc thành phố Vĩnh Long.

Trụ sở Thường trực của Hội đồng đặt tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong các hoạt động công tác thuộc chức năng nhiệm vụ được phân công.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT- BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng (nếu cần thiết) và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load