Chủ nhật 19/05/2024 12:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh

09:17 | 05/02/2023

(Xây dựng) - Ngày 4/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Quảng Ninh: Quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của TW
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng… Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký báo cáo: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, nỗ lực khắc phục hạn chế, yếu kém, sai phạm được chỉ ra qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra; giữ vững sự ổn định, đoàn kết để phát triển; không chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí với những kết quả bước đầu đạt được, luôn chủ động nhận ra và quyết tâm, quyết liệt giải quyết các mâu thuẫn, thách thức nảy sinh quá trình phát triển.

Quảng Ninh đã thực hiện gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên và đã đạt được những kết quả, thành tựu nổi bật trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Quảng Ninh: Quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của TW
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nổi bật là Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân. Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số trong 7 năm liên tiếp (2016-2022), trong đó có 3 năm 2020, 2021, 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, hết năm 2022 ước đạt 269.000 tỷ đồng. Quảng Ninh đã hoàn thành, đưa vào khai thác đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Tình Yêu cùng nhiều công trình chiến lược khác... tạo bước đột phá mới của nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng và hợp tác hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người phát triển toàn diện, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng, miền. Diện mạo, cảnh quan ở các địa phương thay đổi từng ngày. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch vừa qua.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao kết quả nổi bật, toàn diện trong công tác tổ chức xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và cán bộ chiến lược có đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới; trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hôi nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Ninh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay.

Nổi bật là Quảng Ninh nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở triển khai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Quảng Ninh. Tỉnh đặc biệt dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; chủ động kiểm tra, giám sát, thanh tra, khắc phục hạn chế yếu kém trong quá trình phát triển; vừa giữ vững sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại, một số chỉ tiêu của tỉnh đã đạt được ở mức cao so với bình quân cả nước. Mặc dù 3 năm qua, bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng nhận diện, kịp thời ban hành và quyết liệt triển khai hiệu quả các chủ trương sát, đúng, trúng; tích cực chăm lo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, con người, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả nổi bật, toàn diện trong công tác tổ chức xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Từ những giải pháp đột phá đó đã góp phần quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục giữ được đà đổi mới sáng tạo, trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. 7 năm liền tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng 2 con số; GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.200 USD cao nhất khu vực phía Bắc; thu ngân sách luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa cao 67,5% đứng thứ 5 cả nước. Đặc biệt, Quảng Ninh chính là hình ảnh ấn tượng trong cả nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng và hợp tác hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người của Quảng Ninh cũng rất nổi bật như tỉnh đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bước vào giai đoạn xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại, văn minh gắn với đô thị hóa hài hòa, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, cư dân nông thôn và hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển sang giai đoạn xây dựng và triển khai theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn so với bình quân cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai chỉ đạo: Năm 2023 - năm bản lề của cả nước, của địa phương trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Với nền tảng, sự quyết tâm, tinh thần khát vọng và những cơ hội mà địa phương đang có, tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, tập trung giải pháp tới năm 2025 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hiện, trở thành một tỉnh tiêu biểu cả nước về mọi mặt. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, nhất là với một tỉnh có tốc độ phát triển như Quảng Ninh. Đồng thời, phải quan tâm công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục sơ kết, tổng kết các mô hình tổ chức, góp thêm kinh nghiệm cho cả nước; nghiên cứu nghiêm túc để chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị phù hợp với giai đoạn mới, mang lại giá trị tốt hơn cho chính cuộc sống nhân dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai lưu ý khi đã chuyển sang giai đoạn xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, NTM nâng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thì phải gắn chặt với quá trình đô thị hóa, hạ tầng đồng bộ để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 GRDP là 10.000 USD và đến năm 2030 GRDP là 15.000 USD thì Quảng Ninh càng phải quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, nơi còn có điều kiện khó khăn để không nảy sinh phân hóa giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Cùng với đó, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load