Thứ năm 20/06/2024 04:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng

10:54 | 11/06/2024

(Xây dựng) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng.

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng
Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư này quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt khung giá phát điện của nhà máy thủy điện tích năng; áp dụng đối với nhà máy thủy điện tích năng tham gia thị trường điện; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các tổ chức cá nhân có liên quan.

Trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Theo dự thảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: Đề xuất lựa chọn nhà máy điện chuẩn để tính toán khung giá phát điện của nhà máy thủy điện tích năng (nếu có); Tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số và tính toán giá phát điện của nhà máy điện chuẩn theo quy định tại Chương II Thông tư này.

Lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện theo quy định, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.

Trường hợp các thông số tính toán khung giá biến động cần thiết phải tính toán lại khung giá phát điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán lại báo cáo Cục Điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ Công Thương ban hành.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ.

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá phát điện, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện

Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện bao gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt khung giá phát điện; Bảng thông số và các tài liệu tính toán giá phát điện cho các nhà máy điện chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Các tài liệu liên quan đến các thông số tính toán giá phát điện.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load