Thứ hai 11/12/2023 01:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trà Vinh: Đặt mục tiêu hoàn thành NTM trước năm 2025

19:08 | 22/09/2023

(Xây dựng) – Hiện tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 5/8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới (NTM); 8/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025.

Trà Vinh: Đặt mục tiêu hoàn thành NTM trước năm 2025
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn NTM năm 2022.

Kết quả của 12 năm xây dựng

Vừa qua, tỉnh Trà Vinh tổ chức công nhận huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn NTM năm 2022. Ngày tổ chức buổi lễ, không ít lãnh đạo địa phương xúc động bởi kết quả của hàng chục năm phấn đấu. Huyện Cầu Ngang có tổng diện tích tự nhiên gần 33.000ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 81%. Huyện có 35.756 hộ dân với trên 122.000 nhân khẩu, bà con dân tộc Khmer chiếm gần 38% dân số huyện. Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện có xuất phát điểm khá thấp, với 1 xã bãi ngang và 8 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 26,86% so với tổng số hộ; gần 6.000 hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ. Hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất, lầy lội vào mùa mưa, gồ ghề vào mùa nắng, gây rất nhiều khó khăn cho lưu thông...

Qua 12 năm xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông trên địa bàn được hoàn thiện. Đường liên xã, từ trung tâm xã đến đường huyện 40 tuyến được nhựa hóa và nâng cấp, mở rộng với tổng chiều dài hơn 133km. Đường trục ấp và liên ấp, đường ngõ xóm và trục chính nội đồng đều được nhựa hóa, bê thông hóa, cứng hóa..., đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 64,26 triệu đồng/người/năm, tăng 51,55 triệu đồng/người/năm so với cuối năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 3% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Địa phương không còn nhà ở tạm bợ. Tổng nguồn lực huy động xây dựng huyện NTM trên 1.881 tỷ đồng, trong đó vốn cộng đồng dân cư đóng góp trên 47,611 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, hộ nghèo đa chiều của huyện giảm còn 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,41 triệu đồng/năm, tăng 49,7 triệu đồng so với cuối năm 2010. Phấn đấu đến năm 2025, Cầu Ngang có 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 03 xã chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm.

Tương tự, khi xây dựng huyện Duyên Hải phấn đấu trở thành huyện NTM, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng huyện NTM trên 1.315 tỷ đồng. Ban chỉ đạo chọn thí điểm từng xã có nhiều điểm nổi trội kinh tế, văn hóa. Đến nay, huyện có 06 xã đạt chuẩn NTM; trong đó có 02 xã Long Vĩnh và Đông Hải đạt chuẩn NTM nâng cao; có 01 thị trấn Long Thành đạt chuẩn đô thị văn minh. Hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ láng nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,67%; nhà ở kiên cố đạt 93% theo quy định của Bộ Xây dựng. Giáo dục và Đào tạo ở các xã NTM có nhiều khởi sắc, đến cuối năm 2022, có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hộ nghèo của huyện dưới 04%; trong đó hộ nghèo đa chiều của 03 xã Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải dưới 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,48 triệu đồng/năm.

Trà Vinh đã hoàn thành 5/8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới; 8/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Qua kết quả rà soát cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, Trà Vinh còn 5.661 hộ nghèo (chiếm 1,97%) giảm 4.546 hộ, vượt 1,09% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022). Trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3.410 hộ (chiếm 3,8% hộ dân tộc Khmer), giảm 3.052 hộ đạt chỉ tiêu UBND tỉnh đề ra giảm từ 1% trở lên); hộ cận nghèo còn 12.089 hộ (chiếm 4,22%).

Trà Vinh: Đặt mục tiêu hoàn thành NTM trước năm 2025
Cổng chào huyện NTM Càng Long.

Tỉnh phấn đấu trước năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% huyện đạt chuẩn NTM, 20% huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, cụ thể: Năm 2023 sẽ có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (huyện Trà Cú), đạt 100%; 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Cầu Kè), đạt 11,11%; có 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao (Hòa Ân, huyện Cầu Kè; Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải; Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang; Tập Sơn, huyện Trà Cú; Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần; Tân An, An Trường A, huyện Càng Long; Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) và 03 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 (Phong Thạnh, huyện Cầu Kè; Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần và Long Hiệp, huyện Trà Cú), đạt 50%. Năm 2024 có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Tiểu Cần); có 60% tổng số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phấn đấn đạt một số tiêu chí

Trước mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo tỉnh thực hiện công tác kiểm tra để có kết quả tốt nhất. Ngày 20/9 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nghe 03 địa phương huyện Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần báo cáo tình hình thực hiện xây dựng NTM. Theo lãnh đạo các địa phương, qua rà soát thực hiện theo Bộ tiêu chí xã NTM (giai đoạn 2021 – 2025), nhiều địa phương gặp khó khăn, nhất là bị giảm tiêu chí. Báo cáo của lãnh đạo huyện Trà Cú, huyện đang gặp khó về tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, huyện còn khoảng 2.500 người dân chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Huyện phấn đấu đến cuối tháng 9/2023 đảm bảo có 100% xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có ít nhất 10% xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (02 xã Đại An và Ngọc Biên phải hoàn thành nâng cấp xã NTM nâng cao). Lãnh đạo huyện cũng chia sẻ, hiện đạt 08/09 tiêu chí huyện NTM, còn tiêu chí 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công chưa đạt. Các tuyến giao thông (đường tỉnh, đường huyện) trên địa bàn Trà Cú đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm triển khai thi công, sửa chữa. Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của huyện đang gặp khó, do nhà máy ngưng hoạt động; kiến nghị tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để huyện sớm có nhà máy hoạt động trở lại.

Trà Vinh: Đặt mục tiêu hoàn thành NTM trước năm 2025
Một góc thành phố Trà Vinh.

Huyện Tiểu Cần đạt 05/09 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt (gồm Tiêu chí 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí 6 về Kinh tế; tiêu chí 7 về Môi trường; tiêu chí 8 về Chất lượng môi trường sống). Huyện phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện NTM nâng cao và hoàn thành hồ sơ trong tháng 01/2024. Về xây dựng nhà máy xử lý nước thải (công suất 4.000m3/ngày đêm) sẽ được huyện tập trung triển khai trong đầu năm 2024. Đối với huyện Cầu Kè, kết quả thực hiện nâng chất 09 tiêu chí huyện NTM, đến nay đạt 07/09 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt (gồm tiêu chí 6 về Kinh tế và tiêu chí 7 về Môi trường). Lãnh đạo UBND huyện Cầu Kè kiến nghị, đối với Cụm công nghiệp ở An Phú Tân khó triển khai, do nhà đầu tư xin dừng thực hiện dự án vì kinh phí giải phóng mặt bằng quá lớn. Huyện đang có các cơ sở doanh nghiệp, các cụm ngành nghề khác đang hoạt động ở các xã An Phú Tân, Thạnh Phú, có thể bù đắp vào tiêu chí trên. 08 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao sẽ hoàn thành nâng chất xã NTM nâng cao.

Ngành Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, các cơ sở y tế như về giường bệnh, trạm y tế và các phần mềm (sổ khám sức khỏe, khám bệnh từ xa…) các địa phương đang hoàn thành và triển khai đưa vào vận hành. Riêng về bảo hiểm y tế hiện nhiều địa phương còn số lượng lớn chưa bảo đảm đến người dân; trong đó: Tiểu Cần cần mua 7.800 thẻ bảo hiểm y tế; Trà Cú còn 2.500 thẻ bảo hiểm y tế; Cầu Kè 2.800 thẻ bảo hiểm y tế… Các địa phương cần triển khai các mô hình vận động trong cán bộ công chức, viên chức cùng tham gia hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn để tiếp cận bảo hiểm y tế.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, huyện Trà Cú cần tập trung vào tiêu chí bảo hiểm y tế cho người dân. Hoàn thành hồ sơ, để sớm công nhận các xã hoàn thành tiêu chí; triển khai, quán triệt đến Nhân dân về lấy phiếu tín nhiệm. Dồn sức xây dựng cảnh quan môi trường. Phối hợp với các đơn vị thi công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng ở Trà Cú. Đối với huyện Cầu Kè và Tiểu Cần sớm hoàn thành việc nâng chất các tiêu chí; dồn sức cho địa phương thực hiện các thủ tục để triển khai công nhận về trường học đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025, đến nay tỉnh đã thực hiện cơ bản đạt 05/08 nội dung theo quy định tại Quyết định số 321/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 03 nội dung chưa đạt gồm: Nội dung 01: có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 (toàn tỉnh có 06/07 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM). Nội dung 03: có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (hiện tỉnh chưa có huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao). Nội dung 08: chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, đạt từ 90% trở lên (chưa thể đánh giá).

Quốc Vũ

Theo

Cùng chuyên mục
 • Quảng Nam: Huyện Đại Lộc xin tỉnh hỗ trợ hơn 20 tỷ để xây dựng, sửa chữa 18 công trình

  (Xây dựng) – UBND huyện Đại Lộc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí khoảng 20,3 tỷ đồng để xây dựng, sữa chữa 18 công trình với lý do ngân sách gặp khó sau dịch Covid-19 và tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới.

 • Hậu Giang: Xã nông thôn mới xây dựng sản phẩm OCOP để phát triển du lịch

  (Xây dựng) – Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang cho biết hiện nay các xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đã xây dựng được 215 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao, trong đó, 33 sản phẩm 4 sao. Các xã nông thôn mới sử dụng sản phẩm OCOP để giới thiệu du khách, khai thác du lịch nhằm thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông mới giai đoạn 2021-2025.

 • Hà Tĩnh: Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành Văn bản số 6910/UBND-NL5 về việc tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).

 • Bảo Thắng (Lào Cai): Công bố xã Sơn Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) – Vừa qua, UBND huyện Bảo Thắng tổ chức Lễ công bố xã Sơn Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây cũng là địa phương đầu tiên của huyện Bảo Thắng và tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 – 2025.

 • Cần Thơ: 36/36 xã nông thôn mới đạt tiêu chí nhà ở dân cư

  (Xây dựng) – Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết, toàn thành phố Cần Thơ có 36/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 26/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 72%. Kế hoạch năm 2023, củng cố, nâng chất 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, nâng chất 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu và xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

 • Phong Điền (Cần Thơ): Diện mạo nông thôn khởi sắc bắt đầu từ công cuộc xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) – Huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) với diện tích tự nhiên 12.525ha, chia theo đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn và 06 xã với 75 ấp. Dân số toàn huyện là 97.478 người, trong đó khu vực nông thôn 68.235 người. Huyện có địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng và hệ thống sông ngòi chằng chịt, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Sau hơn 10 năm quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, huyện có 06/06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 100%.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load