Chủ nhật 14/07/2024 15:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tổng Công ty LILAMA đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng trong năm 2024

22:47 | 28/06/2024

(Xây dựng) – Ngày 28/6, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LILAMA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2024 và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng Công ty LILAMA đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng trong năm 2024
Ông Bùi Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty LILAMA phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe trình bày một số Báo cáo quan trọng của Tổng Công ty LILAMA. Đó là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc…

Theo nội dung của các báo cáo, doanh thu của Tổng Công ty trong năm 2023 đạt khoảng 5.013,3 tỷ đồng, tương đương 103,8% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tương đương 162,8% so với kế hoạch. Tổng Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 81,7 tỷ đồng.

Tổng Công ty LILAMA đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng trong năm 2024
Ông Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) phát biểu tại Đại hội.

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong đó, các hoạt động chính là rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả, tập trung thu hồi công nợ và xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổng Công ty đã thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, thực hiện kiểm kê theo quy định làm cơ sở lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Cũng trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp, lấy ý kiến trong 57 phiên để ban hành 105 Nghị quyết, 30 Quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Tổng Công ty.

Tổng Công ty LILAMA đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng trong năm 2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty LILAMA chứng kiến sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023, ngày 07/11/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ – HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Tỷ lệ chi trả cổ tức là 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 100 đồng). Như vậy, số tiền trả cho cổ đông khoảng 7,9 tỷ đồng. Trong tháng 12/2023, Tổng Công ty LILAMA đã hoàn tất việc nộp tiền cổ tức về ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, những yếu tố ảnh hưởng tới thị trường, các dự án, công trường hiện hữu và tiềm năng và thực trạng sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty LILAMA đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, doanh thu năm 2024 dự kiến đạt khoảng 4.880 tỷ đồng, tương đương với 97,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế khoảng 60 tỷ đồng, tương đương 102,4% so với kế hoạch. Số tiền nộp Ngân sách nhà nước là 40 tỷ đồng.

Tổng Công ty LILAMA đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng trong năm 2024
Đại diện Bộ Xây dựng và HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 chia tay ông Nguyễn Hữu Thành (thứ 3 từ trái sang phải) và chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Dũng (thứ 5 từ trái sang phải) được bầu làm thành viên mới của HĐQT Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty LILAMA còn có 2 nội dung quan trọng khác. Đó là miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Thành và bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Dũng (Phó Tổng Giám đốc) vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dịch Phong (Ảnh: LILAMA)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load