Thứ bảy 28/01/2023 04:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Phấn đấu đến 2025 có ít nhất 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới

15:36 | 24/10/2022

(Xây dựng) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ phấn đấu có ít nhất 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 87,2%, với tổng vốn thực hiện trên 6.676 tỷ đồng.

thua thien hue phan dau den 2025 co it nhat 82 xa dat chuan nong thon moi
Lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn.

Duy trì, nâng cao xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên – Huế đưa ra trong giai đoạn này sẽ có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%. Trong đó, sẽ có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 40,2% và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 11%.

Toàn tỉnh có thêm ít nhất 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong số 5 đơn vị phấn đấu, đưa tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn của tỉnh thành 5 đơn vị, đạt tỷ lệ 55%. Xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu toàn tỉnh không còn xã dưới 15 tiêu chí đến cuối năm 2025. Cấp thôn, bản, phấn đấu có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm ít nhất 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong số 25 xã. Trong số 41 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm ít nhất 34 xã đạt chuẩn. Có ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong số 15 xã.

Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 3 đơn vị, trong số 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản và không còn xã dưới 15 tiêu chí, với 2 chỉ tiêu này xây dựng trên địa bàn huyện A Lưới. Đối với xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 10 xã đặc biệt khó khăn biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới cần tập trung lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu không còn xã dưới 15 tiêu chí và có 35/57 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 61,4% vào năm 2025...

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể đối với cấp huyện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... duy trì, nâng cao các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu... Thực hiện “Thôn kiểu mẫu”, “Thôn nông thôn mới”, nhiệm vụ thực hiện 11 nội dung thành phần của chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên - Huế, cần rà soát, điều chỉnh, lập mới và triển khai quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. Tập trung quy hoạch lại các cụm dân cư, thôn, bản tại 12 xã biên giới của huyện A Lưới.

Tập trung lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, theo hướng hiện đại góp phần trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và A Lưới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thực hiện chương trình gắn với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông trung học có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa thể thao huyện; tu bổ tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn.

thua thien hue phan dau den 2025 co it nhat 82 xa dat chuan nong thon moi
Thừa Thiên – Huế phấn đấu đến năm 2025 có thêm ít nhất 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong số 25 xã.

Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; các chợ trung tâm, chợ đầu mối, trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm kỹ thuật nông nghiệp; hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại. Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện. Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định.

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; thu hút các doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên huyện, liên tỉnh; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp quy hoạch xử lý chất thải rắn của tỉnh; xây dựng các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp. Trong đó, có phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện việc thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: “áo mới” đón xuân

  (Xây dựng) - Là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đã hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM). Đến nay, đã có 100% các xã đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở đó, tỉnh đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, nhằm giúp bộ mặt nông thôn được nâng tầm hơn nữa.

 • Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, sau khi được Chính phủ bổ sung, phần lớn các địa phương hiện nay đều khó đạt nhiều tiêu chí. Tỉnh Vĩnh Phúc cần có giải pháp căn cơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai theo đúng lộ trình.

 • Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): Nhân dân xã Chính Mỹ tích cực hiến đất làm đường xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, nhân dân xã Chính Mỹ - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã rất tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động mở đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất.

 • Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng phối hợp hỗ trợ gần 250 triệu đồng cho xã đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Sáng 8/1, Sở Xây dựng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác đỡ đầu, tài trợ Nông thôn mới và trao tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ, Hương Khê.

 • Xã Thái Hòa, Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân trong xã, sau 2 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Thái Hòa vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới tích cực, ngày càng khang trang, sạch đẹp.

 • Xã Võ Ninh, Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình được công nhận xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020. Trên tinh thần lạc quan này, xã tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

Xem thêm
 • Nghệ An: Công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

  (Xây dựng) - Chiều 28/12, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

  08:36 | 29/12/2022
 • Nam Định: Kết quả Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Sau những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước về đích NTM, tỉnh Nam Định xác định giai đoạn 2021 - 2025 tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và Chương trình OCOP.

  10:56 | 28/12/2022
 • Thanh Hóa: “Bức tranh quê” tươi sắc từ phong trào xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Kết thúc năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng với sự nỗ lực, đồng thuận và quyết tâm, mặc dù còn chưa được như kỳ vọng, nhưng Thanh Hóa đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc cho thời gian tiếp theo.

  16:55 | 22/12/2022
 • Nghệ An: Xã Long Xá chung sức, đồng lòng quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022

  (Xây dựng) - Năm 2020, xã Long Xá được sáp nhập từ xã Hưng Long và Hưng Xá và đến tháng 8/2022, Long Xá đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới, đây là tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai xây dựng Long Xá trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

  10:23 | 21/12/2022
 • Vĩnh Phúc: Đồng Cương nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Năm 2016, xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Năm 2021, thôn Cổ Tích đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy kết quả đạt được, xã Đồng Cương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu là 1 trong 5 xã của huyện cán đích Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

  21:40 | 20/12/2022
 • Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhất là Đề án 08-ĐA/HU của Huyện ủy Quỳnh Lưu về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, Quỳnh Lưu đã bứt phá thành công về đích Nông thôn mới năm 2020. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân mà Quỳnh Lưu đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo nông thôn như được khoác trên mình “chiếc áo” mới.

  16:27 | 20/12/2022
 • Triệu Phong (Quảng Trị): Lấy chất lượng cuộc sống người dân làm thước đo xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) – Từ độc canh cây lúa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực, lấy nông nghiệp, công nghiệp, phát triển rừng kinh tế, dịch vụ thương mại làm trọng… giờ đây, diện mạo nông nghiệp, nông thôn huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang hơn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ chương trình xây dựng Nông thôn mới.

  16:19 | 20/12/2022
 • Thái Nguyên: Nâng cao tiêu chí sử dụng nước sạch trong xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 có 98% dân số nông thôn (tăng 3% so hiện nay) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao đời sống người dân nông thôn.

  11:47 | 20/12/2022
 • Nam Định có xã đầu tiên đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) – Ngày 18/12, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu…

  10:59 | 20/12/2022
 • Đông Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Đông Khê

  (Xây dựng) - Phấn đấu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, vì vậy ngay từ khi triển khai thực hiện, nội dung chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đã được đưa vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Đông Khê (Đông Sơn, Thanh Hóa).

  10:57 | 20/12/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load