Chủ nhật 23/06/2024 17:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương đủ mạnh

11:31 | 28/01/2023

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, kết quả thử nghiệm cho thấy bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đủ mạnh để đưa ra những giải pháp hữu ích, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương đủ mạnh
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy. (Nguồn: TTXVN)

Trong thời gian tới, việc đổi mới mô hình tăng trưởng Việt Nam theo hướng “chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo," góp phần tạo nền tảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, để hình dung và cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, cần có một bộ chỉ số mô tả hiện trạng mô hình phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy.

- Xin Thứ trưởng cho biết, tính cấp thiết trong xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)?

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Như nhiều quốc gia khác trên thế giới, ở cấp quốc gia, từ năm 2017, Việt Nam đã sử dụng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hằng năm nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu của quốc gia để đưa ra các giải pháp, biện pháp cải thiện phù hợp, cũng như kịp thời xây dựng, ban hành các chính sách liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Vì vậy, trong những năm qua, kết quả chỉ số GII của Việt Nam luôn có sự cải thiện tích cực, báo cáo GII 2022; tiếp tục được WIPO ghi nhận là quốc gia có điểm số cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước cùng nhóm thu nhập.

Trong 12 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. Việt Nam là một trong số ít những quốc gia thu nhập trung bình thấp được WIPO ghi nhận có tốc độ bắt kịp về đổi mới sáng tạo nhanh nhất.

Ở cấp địa phương, qua thực tế cho thấy các địa phương còn lúng túng trong việc tham gia thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện chỉ số GII cấp quốc gia, do nhiều số liệu thống kê tương tự ở cấp địa phương không có, đồng thời phương pháp đánh giá theo quy chuẩn quốc tế còn mới lạ nên có những điểm không phù hợp với cấp địa phương của Việt Nam.

Bên cạnh đó, do sự khác biệt giữa các địa phương về quy mô kinh tế-xã hội, dân số, đất đai, cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển... nên các địa phương cần và phải lựa chọn mô hình phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khác nhau, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, đặc điểm riêng. Điều này làm cho các địa phương không nắm được thực trạng mô hình phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương mình; do đó kiến nghị cần có bộ chỉ số đổi mới sáng tạo dành riêng cho địa phương để căn cứ vào đó có thể chỉ đạo điều hành tốt hơn, sát với thực tiễn hơn.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ chỉ số cấp địa phương theo 10 bước như hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho xây dựng bộ chỉ số tổng hợp, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đặc điểm của các địa phương ở Việt Nam.

- Thưa Thứ trưởng, tại sao PII lại chọn triển khai thử nghiệm tại 20 tỉnh, thành phố để từ đó nhân rộng trên phạm vi toàn quốc?

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực phối hợp với WIPO và các cơ quan liên quan xây dựng PII, gồm 51 chỉ số, chia làm 7 trụ cột theo nguyên lý của bộ chỉ số GII gồm 5 trụ cột đầu vào và 2 trụ cột đầu ra.

Năm trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm: thể chế; nguồn nhân lực và nghiên cứu; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển kinh doanh.

Hai trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế-xã hội gồm: sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; những tác động liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thử nghiệm PII tại 20 tỉnh, thành phố; chia thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 2 địa phương; nhóm thứ hai gồm 4 địa phương; nhóm thứ ba gồm 8 địa phương và 6 địa phương thuộc nhóm cuối cùng.

Kết quả đánh giá cho thấy có sự phù hợp, tương đồng cao với đặc thù mô hình phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương phát triển kinh tế-xã hội và có hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Các địa phương thuộc nhóm cuối là các địa phương có hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội và trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

20 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thử nghiệm thuộc 6 vùng kinh tế, có mức thu nhập và cơ cấu kinh tế khác nhau, đủ tiêu chí để đại diện cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Trong quá trình triển khai thử nghiệm, sự tham gia đóng góp ý kiến của các địa phương đã giúp cho Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và hoàn thiện được khung chỉ số và các chỉ số thành phần.

Quá trình thử nghiệm bộ chỉ số cho thấy do hệ thống thống kê của Việt Nam còn chưa bắt kịp với quốc tế nên một số chỉ số hiện chưa được thống kê cả ở cấp quốc gia và địa phương, vì vậy cần phải quyết tâm khắc phục trong thời gian tới để đánh giá xác thực hơn hiện trạng của các địa phương cũng như của quốc gia.

Sau khi thử nghiệm, năm 2023, PII sẽ được đưa vào triển khai trên cả nước.

- Xin Thứ trưởng cho biết việc xây dựng và đưa PII triển khai trên cả nước sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như thế nào?

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Kết quả phân tích, đánh giá tại mỗi địa phương tham gia thử nghiệm theo 51 chỉ số, nhóm chỉ số và trụ cột được trình bày đã chỉ ra 5 điểm mạnh và 5 điểm yếu của mỗi địa phương.

Trên cơ sở đó, các địa phương có thể nhận diện được các vấn đề cần chú trọng để có các chỉ đạo, điều hành trong xây dựng và thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao các năng lực về kinh doanh, cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của địa phương và của quốc gia.

PII vừa được đánh giá thí điểm trên 20 tỉnh, thành phố, được kỳ vọng là công cụ để đo lường kết quả đổi mới sáng tạo và áp dụng trên cả nước từ năm 2023.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương đủ mạnh
Các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

PII được kỳ vọng sẽ là công cụ để mỗi tỉnh, thành phố xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu cũng như những yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khung chỉ số PII được xây dựng mang tính tương đồng, giúp từng địa phương có thể soi chiếu, từ đó điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chuyên gia quốc tế độc lập do WIPO chỉ định cũng đã tiến hành kiểm định độc lập bộ chỉ số. Kết quả kiểm định của chuyên gia quốc tế đã khẳng định khung chỉ số và các chỉ số thành phần được thiết kế phù hợp, phản ánh được hiện trạng của đối tượng được đo lường; các bước xử lí dữ liệu, tính toán điểm số và thứ hạng đều được thực hiện đầy đủ, chính xác, minh bạch và đáng tin cậy.

Kết quả thử nghiệm cho thấy PII đủ mạnh để đưa ra những giải pháp hữu ích, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, các tỉnh, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; sử dụng các kết quả đánh giá vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng và thực hiện các biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.

Theo HL (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • PVcomBank tiên phong ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào giải pháp thanh toán

  (Xây dựng) - Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thời gian qua đã không ngừng triển khai nhiều giải pháp hiện đại trên nền tảng số, mang lại tiện ích, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Trong khuôn khổ sự kiện “Ngày không tiền mặt 2024” diễn ra từ 14/6 – 16/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, PVcomBank giới thiệu tính năng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt trên cơ sở ứng dụng công nghệ sinh trắc học. Đây là giải pháp do PVcomBank phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) xây dựng và phát triển, dựa trên việc đối chiếu, xác thực thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của C06.

  21:28 | 14/06/2024
 • Viettel nhận loạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội với thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo

  (Xây dựng) - Tại lễ trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24 (ngày 11/6), Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá trong hoạt động khoa học quân sự của toàn quân, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên Quân đội. Tại giải thưởng năm nay, Viettel đạt 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 04 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

  17:20 | 14/06/2024
 • Đại học Kiến trúc Hà Nội: Tăng tốc chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

  (Xây dựng) – Ngày 12/6, tại Hà Nội, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Công ty MegazoneCloud và Công ty Amazone Web Services tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo phục vụ ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quy hoạch, Xây dựng.

  16:20 | 13/06/2024
 • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tăng tốc số hóa quản trị đất đai

  Theo Phó Thủ tướng, hoạt động điều tra cơ bản đất đai là thông tin đầu vào hết sức quan trọng và cần thay đổi tư duy trong xác định những khu vực cần điều tra để các thông số sát thực tế, chính xác.

  07:41 | 13/06/2024
 • Hà Tĩnh: Đứng top đầu trong thực hiện Đề án 06

  (Xây dựng) – Hà Tĩnh là 1 trong 15 tỉnh có cách làm hay trong thực hiện Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ; đã ban hành nhiều văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đẩy mạnh tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong triển khai thực hiện Đề án.

  20:33 | 12/06/2024
 • Hải Phòng: Triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2024 – 2025

  (Xây dựng) - Chiều 11/6, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025. Tham dự Hội nghị có đại diện các địa phương, doanh nghiệp liên quan.

  13:06 | 12/06/2024
 • Viettel AI và BIC khởi động dự án triển khai dịch vụ nhận diện ký tự quang học OCR

  (Xây dựng) - Vừa qua, tại Hà Nội, lễ trao hợp đồng và khởi động dự án triển khai dịch vụ nhận diện ký tự quang học OCR giữa Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đã chính thức diễn ra.

  22:22 | 11/06/2024
 • Phát triển Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của vùng

  (Xây dựng) – Đó là định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, trong quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt ngày 4/5/2024.

  09:52 | 10/06/2024
 • Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi

  (Xây dựng) - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0.

  09:38 | 10/06/2024
 • Nâng cao chất lượng đào tạo báo chí-truyền thông trước yêu cầu Chuyển đổi Số

  Chiến lược Chuyển đổi Số Báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra rất nhiều mục tiêu cho nền báo chí Việt Nam, trong đó 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số.

  09:09 | 06/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load