Thứ năm 07/12/2023 21:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

19:36 | 30/08/2023

(Xây dựng) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 4186 gửi các Sở, ngành chỉ đạo tiếp tục tăng cường việc quản lý các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Theo đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đối với sàn giao dịch bất động sản trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, xây dựng cẩm nang về một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện mua nhà ở hình thành trong tương lai để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

“Có văn bản kiến nghị Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định”, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng rà soát, cập nhật, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản; trên cơ sở đó, tham mưu kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát thông tin liên quan đến 25 doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (theo danh sách do Sở Xây dựng cung cấp); tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Định kỳ, cung cấp thông tin về hoạt động (có trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có Thông báo giải thể doanh nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc gửi thông tin đóng Mã số thuế doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, nhưng không gửi thông tin đến Sở Xây dựng), sự thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản theo danh sách do Sở Xây dựng tổng hợp, để thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo quy định.

Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm tổ chức sự kiện, trên môi trường mạng thông tin điện tử, theo quy định.

Viết Dũng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load