Thứ hai 24/06/2024 12:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tiếp tục được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2025

16:27 | 16/05/2024

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa có Công văn số 3414 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND thị xã Điện Bàn; Công ty TNHH phát triển đô thị Bắc Hội An về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tiếp tục được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2025
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phương Điện Dương, thị xã Điện Bàn tiếp tục được gia hạn tiến độ.

Sau khi xem xét Báo cáo số 123/BC-SKHĐT ngày 29/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, căn cứ Thông báo số 757-TB/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; Công văn số 3021/UBND-KTN ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh thực hiện khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2025 hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An chịu trách nhiệm làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất theo một trong các phương án: Trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực; Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án; Trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này, phần diện tích đất ở khai thác sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã Điện Bàn và UBND phường Điện Dương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả dự án. Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện tích còn lại; phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư rà soát lập hồ sơ, thủ tục đề xuất phương án xử lý theo các phương án tại Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để sớm kết thúc dự án.

Trước đó, tháng 4/2022, tại Công văn số 2242/UBND-KTN, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Dự án này được gia hạn đến hết tháng 6/2023 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 18 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn tại Công văn số 3716/UBND-KTN ngày 7/7/2020).

Hải Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load