Thứ hai 24/06/2024 11:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính

08:51 | 07/03/2024

(Xây dựng) – Ngày 6/3, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về các nội dung: Thành lập quận An Dương, mở rộng quận Hồng Bàng, thành lập thành phố Thủy Nguyên, thủ tục triển khai một số dự án, quy hoạch không gian ngầm đô thị và chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập về địa phương.

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Thành lập quận An Dương, mở rộng quận Hồng Bàng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã ban hành các Nghị quyết, thành lập Ban chỉ đạo và ban hành các Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Để đảm bảo tiến độ triển khai công việc, thành phố Hải Phòng rất mong nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với một số nhiệm vụ quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, thành phố Hải Phòng đã lập, hoàn thiện 3 hồ sơ. Thứ nhất là Báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển đô thị thành phố Hải Phòng để mở rộng khu vực nội thị sang địa bàn huyện An Dương (trình Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 26/9/2023).

Thứ hai là Báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận An Dương và các khu vực dự kiến thành lập 13 phường trên địa bàn (trình Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 29/02/2024).

Thứ ba là Báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận Hồng Bàng dự kiến mở rộng sang huyện An Dương (trình Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 29/02/2024).

Tháng 12/2023, Bộ Xây dựng đã khảo sát thực địa và đề nghị thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị An Dương và Chương trình phát triển đô thị thành phố, làm cơ sở để Bộ Xây dựng thẩm định.

Đến nay, UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị An Dương tại Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 và đang hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng (dự kiến phê duyệt trong tháng 3/2024).

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc.

Thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức Đoàn thẩm định vào khoảng thời gian từ ngày 8 - 15/3/2024 để giúp địa phương hoàn thiện các hồ sơ Báo cáo nêu trên. Đó sẽ là cơ sở để Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển đô thị thành phố Hải Phòng là đô thị loại I để mở rộng khu vực nội thị sang địa bàn huyện An Dương trong tháng 4/2024.

Thành phố Hải Phòng cũng sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định công nhận Báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận An Dương và các khu vực dự kiến thành lập 13 phường trên địa bàn và Báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận Hồng Bàng dự kiến mở rộng trong tháng 4/2024.

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc.

Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái cho biết: Hồ sơ của thành phố trình lên cơ bản đầy đủ. Cục sẽ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ để tổ chức Đoàn khảo sát trong khoảng ngày 15 - 22/3/2024.

Thành lập thành phố Thủy Nguyên, phân loại đô thị loại III

Liên quan đến việc thành lập thành phố Thủy Nguyên, Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 16/11/2023.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hải Phòng đã giao UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức lập Đồ án Quy hoạch chung theo quy định của pháp luật, dự kiến sẽ trình Bộ Xây dựng vào ngày 28/3/2024.

Thành phố Hải Phòng rất mong Bộ Xây dựng quan tâm, tạo điều kiện đẩy nhanh việc lấy ý kiến các Bộ, ngành song song với quá trình thông qua Đồ án tại Hội đồng nhân dân thành phố để sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5/2024.

Đối với nhiệm vụ lập Đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên là đô thị loại III, UBND thành phố Hải Phòng đã giao huyện Thủy Nguyên tổ chức rà soát, lập đánh giá phân loại đô thị song song với quá trình lập Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên.

Qua đánh giá của địa phương, Thủy Nguyên sơ bộ đã đạt 5/5 tiêu chí của đô thị loại III theo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.

Mặt khác, thành phố Hải Phòng đã giao huyện Thủy Nguyên rà soát và tổ chức lập, hoàn thiện số liệu hồ sơ Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực dự kiến thành lập các phường (dự kiến sắp xếp 37 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập thành 17 phường và 4 xã thuộc thành phố Thủy Nguyên).

Sau khi Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình phát triển đô thị Thủy Nguyên được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt, thành phố Hải Phòng sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm định vào ngày 23/5/2024 cùng lúc với Đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên.

Thành phố rất mong Bộ Xây dựng quan tâm, chủ trì tổ chức khảo sát song song với công việc đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị dự kiến thành lập các phường, đẩy nhanh việc trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận ngay sau khi có văn bản trình của thành phố Hải Phòng.

Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái cho biết: Nội dung hồ sơ cơ bản đầy đủ, nhưng cũng lưu ý thành phố Hải Phòng về Chương trình phát triển đô thị và quy hoạch phân khu đối với khu vực thành lập phường.

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc Trần Thu Hằng đồng ý với đề xuất của Hải Phòng về việc đẩy nhanh việc lấy ý kiến các Bộ, ngành song song với quá trình thông qua Đồ án tại Hội đồng nhân dân thành phố để sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Vụ trưởng lưu ý thành phố phải đảm bảo trình tự lựa chọn đơn vị tư vấn theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trình bày các nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong thời gian tới.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Liên quan đến việc thực hiện thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án trọng tâm trọng điểm của thành phố, hiện nay Bộ Xây dựng đang thẩm định 3 dự án tại Hải Phòng. Một là dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực Chợ Sắt, quận Hồng Bàng. Hai là dự án khách sạn HYATT PLACE Hải Phòng. Ba là dự án đầu tư xây dựng tòa nhà đa chức năng (chung cư và thương mại dịch vụ) tại Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi.

Đối với nhóm dự án này, thành phố Hải Phòng rất mong Bộ Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thẩm định các công trình nêu trên để sớm triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Đối với các công trình, dự án đang hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ Xây dựng, thành phố đang tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại như dự án Khu nhà ở xã hội phường Đông Hải 2, quận Hải An; Dự án Khu đô thị Hoàng Huy Green River; Dự án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài.

Thành phố rất mong Bộ Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thẩm định các công trình nêu trên để Hải Phòng đạt được các chỉ tiêu phát triển sàn nhà ở thương mại và hoàn thiện các chỉ tiêu Thủ tướng giao về nhà ở xã hội.

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, ngành Điện đang đẩy mạnh ngầm hóa lưới điện tại các đô thị trên cả nước, nhưng ngành Điện Hải Phòng chưa có nguồn lực để thực hiện mà tạm thời chỉ có thể duy trì lưới điện nổi. Do đó, Hải Phòng rất muốn xin ý kiến của Bộ Xây dựng để tháo gỡ vướng mắc này.

Thành phố cũng mong muốn Bộ Xây dựng hỗ trợ xúc tiến quá trình bàn giao các đơn vị sự nghiệp công lập về địa phương. Theo đó, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng và Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn sẽ chuyển về UBND thành phố Hải Phòng quản lý trong thời gian tới.

Đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng cho rằng, quy hoạch của các thành phố Trung ương sẽ có quy hoạch chuyên ngành, trong đó sẽ xác định lộ trình để từng bước hạ ngầm lưới điện.

Liên quan đến vấn đề này, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh cho biết, thành phố Hải Phòng có thể nghiên cứu lập riêng quy hoạch hạ tầng chuyên ngành, trong đó có nội dung quy hoạch không gian ngầm, vẫn đảm bảo tuân thủ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị và Nghị định số 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Để triển khai các quy định về không gian ngầm hiệu quả, thành phố cần có kế hoạch cụ thể khi lập quy hoạch chi tiết.

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Thành phố Hải Phòng đang tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên.

Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Hoàng Anh Tuấn cho rằng, để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, thành phố Hải Phòng cần phải rà soát, đẩy nhanh tiến độ phủ kín quy hoạch phân khu; rà soát quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Trong quá trình xây dựng, các cơ quan chuyên môn cũng phải tăng cường quản lý trật tự xây dựng chặt chẽ hơn.

Tăng cường phối hợp, đảm bảo tiến độ đề ra

Đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, thành phố Hải Phòng có 2 nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, đó là sắp xếp đơn vị hành chính; triển khai mô hình thành phố trong thành phố...

Thứ trưởng đề nghị thành phố sớm triển khai hoàn thiện hồ sơ, tập trung hoàn thiện quy hoạch vì 2 nhiệm vụ này có khối lượng công việc lớn và nhiều khó khăn, không vì sắp xếp đơn vị hành chính mà giảm chất lượng đô thị.

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá khối lượng công việc của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới là rất lớn nên sẽ gặp sức ép về tiến độ, nhất là công việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị của Bộ khẩn trưởng tăng cường phối hợp với địa phương để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc đề ra. Các Cục, Vụ cần phải lưu ý các mốc tiến độ mà thành phố đề ra.

Đối với nhiệm vụ rà soát đánh giá trình độ phát triển đô thị thành phố Hải Phòng là đô thị loại I để mở rộng khu vực nội thị sang huyện An Dương, Bộ trưởng yêu cầu Cục Phát triển đô thị và các đơn vị liên quan sớm xây dựng lịch khảo sát. Thành phố cần sớm hoàn thành hồ sơ đúng tiến độ, công việc nào có thể làm song song thì nhanh chóng thực hiện, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhiệm vụ thành lập thành phố Thủy Nguyên, Bộ trưởng đề nghị địa phương sớm hoàn thành hồ sơ, lựa chọn đơn vị tư vấn đúng quy định để Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. Đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên cần thực hiện sớm, bám sát các quy định và đảm bảo tiến độ.

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính
Thành phố Hải Phòng đang thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Về công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án, Bộ trưởng đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Hải Phòng làm rõ các yêu cầu cần thiết, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục còn thiếu để tổ chức triển khai các dự án, nhất là các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Cục, Vụ tăng cường phối hợp với thành phố để tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch không gian ngầm đô thị và bàn giao các đơn vị sự nghiệp công lập về địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, nhất là công tác quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại.

Thay mặt chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng rà soát, khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Thành phố cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Bộ Xây dựng sớm hoàn thành việc khảo sát thực tế, đồng thời cũng sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện các hồ sơ để trình lên Bộ.

Hữu Mạnh – Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load