Thứ hai 22/04/2024 19:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành lập Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội: Khắc phục tồn tại trong quản lý nhà ở

13:30 | 09/02/2024

(Xây dựng) - Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý trong năm 2024.

Thành lập Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội: Khắc phục tồn tại trong quản lý nhà ở
Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Những kết quả đạt được trong năm 2023

Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở được thành lập năm 2014, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Sau gần 10 năm hoạt động, đến nay, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở đã có những điều chỉnh, bổ sung về nhiệm vụ và quyền hạn; với chức năng thực hiện quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác các công trình nhà ở và công sở thuộc sở hữu Nhà nước do UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng giao theo các Quyết định số 6257/QĐ-UBND ngày 27/11/2014, số 491/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND Thành phố.

Hiện nay, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở đang thực hiện quản lý 6 quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố; gồm: Quỹ nhà tái định cư; Quỹ diện tích tầng 1 nhà chung cư thương mại chủ đầu tư phải bàn giao thành phố quản lý; Quỹ nhà ở sinh viên; Quỹ nhà ở công vụ; Quỹ nhà ở xã hội (CT19A Việt Hưng) và Nhóm công trình trụ sở khác (Khu liên cơ Võ Chí Công).

Trong đó, Quỹ nhà sinh viên và Quỹ nhà ở xã hội góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Thủ đô có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Đối với Quỹ nhà tái định cư, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở được giao nhiệm vụ về công tác quản lý bán nhà tái định cư, công tác hỗ trợ bảo trì và công tác quản lý diện tích kinh doanh dịch vụ nhà tái định cư; phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển đô thị của thành phố.

Ngoài các quỹ về nhà ở, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở còn đang quản lý vận hành tại Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công, nơi làm việc của các Sở, ngành thuộc UBND TP Hà Nội. Việc Khu liên cơ Võ Chí Công được đưa vào vận hành góp phần tiết kiệm quỹ đất và trụ sở làm việc, nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng trụ sở tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giúp người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi đến liên hệ, giải quyết công việc.

Bên cạnh đó năm 2023 là năm thành phố, Sở Xây dựng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở như: "Xây dựng Đề án quản lý quỹ nhà kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư và chung cư thương mại bàn giao lại cho thành phố quản lý; Tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập (tập trung) trên địa bàn thành phố; Thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu, số hóa 3D đối với 222 biệt thự thuộc nhóm 1 và phần mềm quản lý nhà biệt thự theo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy…". Đến nay, các nhiệm vụ đều triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác quản lý các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Năm 2024 là năm thành phố tiếp tục chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở đã tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của Sở Xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết của Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở với 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, như: Đề án tổ chức lại và đổi tên Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội; Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước giao các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nhà quản lý, khai thác; Thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu, số hóa 3D đối với 222 biệt thự thuộc nhóm 1 và phần mềm quản lý nhà biệt thự; Tổ chức đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tại các quỹ nhà tái định cư và tại các chung cư thương mại; Trình, phê duyệt bộ định mức, đơn giá công tác cung ứng dịch vụ về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội... Ngoài ra, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở còn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp cụ thể trong việc quản lý, khai thác, sử dụng các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước được thành phố giao.

Thành lập Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội: Khắc phục tồn tại trong quản lý nhà ở

Với tinh thần quyết tâm cao, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả"; phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm "Thành lập ngành Xây dựng Thủ đô" (20/10/1954 - 20/10/2024).

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2024 là việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở.

Ông Phạm Hữu Tiến - Giám đốc Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết: "Việc tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở và đổi tên thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội giúp công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; phù hợp với các quy định của pháp luật về nhà ở, quản lý sử dụng tài sản công; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Bên cạnh đó, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch bám sát thực tế, giải quyết vấn đề bức xúc dân sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn Thành phố".

Hiện nay, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thực hiện chức năng quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác các công trình nhà ở và công sở thuộc sở hữu Nhà nước do UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng giao. Trong đó, Ban có nhiệm vụ thực hiện quản lý 9 quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, ngoài Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thực hiện chức năng quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn có 2 Công ty cũng được giao thực hiện đối với chức năng này: Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Do vậy, gây ra sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở với các Công ty nói trên; chưa tập trung về 1 đầu mối trong công tác quản lý.

Việc thành lập Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội để thực hiện phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ quy về 1 đầu mối (Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội) thay mặt đại diện chủ sở hữu thực hiện công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước; giúp xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, vận hành và khai thác các công trình nhà ở và công sở thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Từ đó phát huy các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 560 dự án đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa thực hiện

  (Xây dựng) - Thông tin trên vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh gửi Sở Xây dựng Thành phố về chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

  15:14 | 22/04/2024
 • Cần bổ sung quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  (Xây dựng) – Mới đây, Chính phủ vừa ra dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong dự thảo, Chính phủ đề xuất lấy ý kiến của các Bộ, ngành về việc xử lý kinh phí chi trả khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cũng đã có Công văn số 46/2024/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý về nội dung trên.

  12:33 | 22/04/2024
 • Quảng Ninh: Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn đạt sáu nhất

  (Xây dựng) - Như tin đã đưa, ngày 20/4, tại huyện Vân Đồn, Tập đoàn CEO đã tổ chức Lễ khánh thành Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn. Tại buổi lễ nhà đầu tư báo cáo công trình đạt 5 nhất ở thời điểm này, tuy nhiên theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy vinh danh đây là dự án đạt 6 nhất.

  12:30 | 22/04/2024
 • Giá đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng trở lại từ quý II?

  (Xây dựng) - Theo dữ liệu lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực phía Nam vẫn còn khá “mềm” so với giai đoạn 2022-2023. Trong đó, giá đất nền Thủ Đức trong quý I/2024 vẫn thấp hơn 14,6%, quận 9 giảm 17,3% so với cùng kỳ 2023 và giảm đến 41,4% nếu so với cao điểm sốt đất quý III/2021.

  09:20 | 22/04/2024
 • Thị trường căn hộ tại Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung cầu

  Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý I-2024 của Công ty tư vấn bất động sản Savills cho thấy, nguồn cung căn hộ ghi nhận trong quý tăng 41% theo quý và 99% theo năm với 4.062 căn. Nguồn cung sơ cấp trong quý đạt 12.928 căn, tăng 9% theo quý nhưng giảm 34% theo năm.

  08:29 | 22/04/2024
 • Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội: Đột phá để giải “bài toán” khó

  Dù nhiều nút thắt đã được cởi gỡ nhưng nhiệm vụ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa có chuyển biến rõ nét. Trước “bài toán” khó này, thành phố đang đặt ra quyết tâm cao với những giải pháp đột phá.

  08:27 | 22/04/2024
 • Trách nhiệm không của riêng ai

  Kết quả triển khai Đề án phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 chưa đạt như mong muốn bởi còn những vướng mắc.

  08:21 | 22/04/2024
 • Hà Tĩnh: Ban hành kế hoạch về triển khai nhà ở xã hội

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 148 KH/UBND về việc triển khai Đề án của Chính phủ “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

  19:17 | 21/04/2024
 • Điều kiện sang tên sổ đỏ, sổ hồng sẽ thay đổi ra sao?

  (Xây dựng) - Sang tên sổ đỏ, sổ hồng là cách người dân gọi đối với thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Từ ngày 1/1/2025, điều kiện sang tên sổ đỏ, sổ hồng sẽ có sự thay đổi.

  14:31 | 21/04/2024
 • Quy định về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Luật Đất đai 2024

  (Xây dựng) – Tại Điều 175 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định rõ về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.

  09:30 | 21/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load