Thứ ba 18/06/2024 21:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá 7 mặt bằng tại Hoằng Hóa

10:25 | 27/05/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 mặt bằng quy hoạch dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 9,19ha.

Thanh Hóa: Ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá 7 mặt bằng tại Hoằng Hóa
Ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 mặt bằng quy hoạch dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 mặt bằng quy hoạch, với tổng diện tích quy hoạch là 9,19ha, diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 3,8ha.

UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; giám sát thực hiện cuộc đấu giá theo quy định; ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (nếu có) và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Hoằng Hóa chỉ được đưa quỹ đất ra đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khi mặt bằng đưa ra đấu giá đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, UBND huyện Hoằng Hóa và Sở Tư pháp chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của nội dung tham mưu, đề xuất về ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

Riêng UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm thực hiện nghiêm Luật Đấu giá tài sản, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh và pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Hoằng Hóa kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nhiệm vụ vượt thẩm quyền (nếu có) để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc nhiệm vụ được ủy quyền, UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh Thanh Hóa để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, gửi về Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Hoằng Hóa triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load