Thứ hai 27/06/2022 17:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Sửa đổi, bổ sung về phân cấp thẩm định đầu tư xây dựng

21:54 | 09/03/2022

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa sua doi bo sung ve phan cap tham dinh dau tu xay dung
Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh có Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 “b. Đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với dự án nhóm B có công trình cấp III, IV, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp III, IV (theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định và các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh”.

Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 “c. Đối với dự án sử dụng vốn khác Phòng được giao quản lý về xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều 58, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với dự án quy mô lớn (quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) có công trình cấp III, IV, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp III, IV (theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định và các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh”.

Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 “b. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với công trình cấp III, IV thuộc dự án có quy mô nhóm B, công trình cấp III, IV thuộc dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định và các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.”

Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 “c. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn khác Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại điểm a, b, c, đ và e Khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với công trình cấp III, IV thuộc dự án có công trình ảnh hướng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định và các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.”

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load