Thứ tư 29/11/2023 22:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Rà roát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn

09:40 | 01/09/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 12730/UBND- CN về việc rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã.

Thanh Hóa: Rà roát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn
Rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã.

Theo Công văn số 3572/BXD-PTĐT ngày 09/8/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã và trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5794/SXD-QH ngày 27/8/202, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu:

UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) thực hiện tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với các đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021.

Rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bảo đảm sự thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị.

Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện việc rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị trong trường hợp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị dẫn đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện không trùng với phạm vi đô thị hiện có.

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load