Thứ sáu 21/06/2024 11:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng đô thị

16:24 | 02/01/2024

(Xây dựng) - Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị (QHĐT) trên địa bàn TP Thanh Hóa có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. Bên cạnh đó, việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác lập và QHĐT nhằm đảm bảo cho các đô thị phát triển bền vững là nhiệm vụ cấp thiết.

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng đô thị
Ông Phan Lê Quang

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phan Lê Quang - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: “Nhận thức vị trí, vai trò của TP Thanh Hóa. Thời gian qua, công tác quy hoạch và QHĐT luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Xây dựng Thanh Hóa nhằm thay đổi diện mạo TP Thanh Hóa theo hướng văn minh, hiện đại và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững cho TP Thanh Hóa, vẫn còn nhiều khó khăn bởi công tác quy hoạch và quản lý QHĐT hiện còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục để thúc đẩy TP Thanh Hóa phát triển trong thời gian tới”.

Thực trạng công tác lập quy hoạch đô thị

Trước thời điểm quy hoạch chung (QHC) TP Thanh Hoá được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009, có 8 quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/2000 nay gọi là quy hoạch phân khu (QHPK) được duyệt, sau khi QHC được duyệt có 16 QHPK được duyệt, tổng số phân khu được duyệt là 24/24 (đạt tỷ lệ 100%). Với khoảng 217 đồ án QHCT 1/500 được phê duyệt (không tính các khu xen cư quy mô nhỏ). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch tỷ lệ 1/500 đạt khoảng 58%, tương ứng 5.103,42 ha. Hiện nay QHC đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 (đô thị Thanh Hóa mở rộng gồm TP Thanh Hoá và huyện Đông Sơn) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023, hiện tại UBND TP Thanh Hóa đang tổ chức lập các QHPK theo QHC được phê duyệt.

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế như: Quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, công tác quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn còn một số tồn tại, nguồn lực cho công tác quản lý còn hạn chế; việc công bố, công khai đồ án quy hoạch xây dựng đô thị chưa được thực hiện nghiêm túc; một số quy định về thu hồi đất, giao đất chưa thực sự phù hợp với các loại hình dự án khác nhau làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển đô thị. Năng lực của cán bộ tại một số địa phương đảm nhận những công việc được giao còn hạn chế (thiếu kỹ năng và kiến thức về quy hoạch đô thị), thụ động dẫn đến sự chậm trễ và kết quả làm việc chưa cao.

Giải pháp triển khai thực hiện

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP Thanh Hóa được thông qua các văn bản chỉ đạo điều hành, việc ban hành các quy chế phối hợp, chỉ thị, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh ban hành, trong đó Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu.

Các văn bản tham mưu của Sở Xây dựng đến UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo điều hành được tập trung vào những nội dung chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng như: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; ban hành các kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng đô thị
Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP Thanh Hóa có vai trò quan trọ̣ng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị.

Qua đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt được quán triệt và triển khai sâu rộng, trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh được chấn chỉnh, công tác cấp giấy phép xây dựng đi vào khuôn khổ theo quy định.

Việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng được thông qua hướng dẫn của Sở Xây dựng, tham mưu của Sở Xây dựng để UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo điều hành về các nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch xây dựng thông qua các Chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nhà nước đối với quy hoạch xây dựng được địa phương thực hiện thông qua các hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch, công bố công khai các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin của UBND các cấp, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Ngoài việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị, quy chế phối hợp, kế hoạch thực hiện lập quy hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; việc chỉ đạo, điều hành công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, triển khai xây dựng theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, việc quản lý quy hoạch xây dựng được thực hiện chặt chẽ thông qua các hoạt động về triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng như công tác chấp thuận đầu tư, quản lý hoạt động xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, thanh tra, kiểm tra.

Các văn bản chỉ đạo cụ thể tập trung vào những nội dung mang tính hệ thống, cần thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng để Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, như: Ban hành danh mục các loại quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh xin ý kiến của các đơn vị quốc phòng, công an; công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ; chỉ đạo các vấn đề cụ thể về đề xuất các giải pháp quản lý, thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét và đạt kết quả quan trọng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân đô thị, đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển đô thị, đô thị hóa gắn với tăng trưởng kinh tế, tạo động lực tăng trưởng vùng và địa phương. Diện mạo đô thị đang dần khởi sắc, hệ thống hạ tầng đô thị được cải thiện rõ rệt, nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nhiều đô thị mới, quy mô lớn ra đời, với những công trình kiến trúc hiện đại; kiến trúc và cảnh quan đô thị đã được các chính quyền đô thị quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng đô thị từng bước được nâng cao; các chương trình trọng tâm được triển khai thực hiện góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load