Thứ bảy 03/06/2023 12:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp

09:39 | 10/02/2022

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 04/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa ban hanh quy che quan ly cum cong nghiep
Ảnh minh họa.

Theo đó, Quy chế nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cụ thể, Sở Công Thương chủ trì: Xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền; Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các quy định để tổ chức thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Xây dựng, tích hợp, phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh. Sở Công Thương chủ trì, xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; Các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan phối hợp trong xây dựng, hoàn thành Phương án phát triển cụm công nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng, tích hợp Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp vào Điều chỉnh quy hoạch tỉnh: UBND cấp huyện có văn bản đề xuất điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh gửi Sở Công Thương. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh về điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Đối với các thay đổi nhỏ, thường xuyên về cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương để thực hiện và cập nhật, thể hiện trong quy hoạch tỉnh những nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh...

Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp: Đối với cụm công nghiệp chưa thành lập: UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên, UBND cấp huyện có diện tích đất lớn nhất chủ trì, phối hợp các huyện còn lại lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với cụm công nghiệp đã được thành lập: Chủ đầu tư hạ kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, trình UNND cấp huyện thẩm định và phê duyệt.

Đối với cụm công nghiệp nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên, Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật xây dựng và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do UBND tỉnh ban hành.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load