Chủ nhật 26/03/2023 11:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước

17:15 | 09/07/2022

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trong việc triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm vốn ngân sách Nhà nước.

thai nguyen tang cuong ky luat ky cuong trong quan ly su dung von dau tu cong nguon ngan sach nha nuoc
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 5 UBND tỉnh: Thảo luận Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Năm 2021, Thái Nguyên đã khai thác hiệu quả các nguồn lực, siết chặt kỷ cương hành chính, tăng chi đầu tư phát triển, đề cao trách nhiệm cá nhân, do đó hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 154% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch đầu tư công với tổng nguồn vốn dự kiến là trên 6.027 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là trên 1.960 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 4.066 tỷ đồng. Để đảm bảo phân bổ, giải ngân đúng kế hoạch, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, Thái Nguyên xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tập trung bám sát vào chủ đề hành động của Chính phủ năm 2022 “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Mới đây, Tại Công văn số 4467/BKHĐT-TH ngày 01/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với những hạn chế trong công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước, tập trung vào một số nội dung gồm: Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn vượt mức vốn được duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, chưa phù hợp đối tượng quy định, không được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn; chưa ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thành đăng ký kế hoạch vốn, trong khi vẫn bố trí vốn cho dự án khởi công mới; Giao kế hoạch vốn chậm và điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần, thậm chí điều chỉnh sau ngày 15/11/2020, chưa cập nhật đầy đủ thông tin về phân bổ, điều chỉnh trên Hệ thống đầu tư công; Báo cáo số liệu dự ứng trước thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn (nếu có); số dư ứng trước ngân sách địa phương còn lại chưa được bố trí vốn để thu hồi; không gửi báo cáo tổng hợp về tình hình và số liệu kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định.

thai nguyen tang cuong ky luat ky cuong trong quan ly su dung von dau tu cong nguon ngan sach nha nuoc
Thái Nguyên sẽ thực hiện điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. (Ảnh minh họa).

Trên cơ sở nội dung Công văn số 4467/BKHĐT-TH ngày 01/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các công trình dân dụng và công nghiệp; các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần:

Tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước để không lặp lại các tồn tại, hạn chế nêu trong Công văn số 4467/BKHĐT-TH ngày 01/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có giải pháp quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội về lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật; rà soát, tham mưu, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load