Thứ năm 20/06/2024 04:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Quảng Bình: Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng

20:00 | 08/02/2024

(Xây dựng) - Năm 2023, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, công tác tham mưu của Sở Xây dựng Quảng Bình giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật, quản lý nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hoạt động đầu tư xây dựng, thị trường BĐS và VLXD trên địa bàn tỉnh kịp thời, có chất lượng và đạt những kết quả quan trọng.

Sở Xây dựng Quảng Bình: Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng
Ông Lê Anh Đức - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình.

Sở Xây dựng đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và tạo dựng nền tảng quan trọng cho công tác đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. Điển hình như tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, Quy định quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng; Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị; Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS; Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh bền vững tỉnh Quảng Bình đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện đối với vấn đề quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…. Đồng thời, cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc. Hỗ trợ các địa phương trong việc hoàn thành các quy hoạch, thẩm định các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Đường ven biển; đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua Quảng Bình; đề án trụ sở công an cấp xã...

Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 05/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023, được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Xây dựng đã chủ động chuẩn bị báo cáo và trực tiếp làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Xây dựng trong 2 ngày (từ 09-11/11/2023). Kết quả, Đoàn Công tác của Bộ Xây dựng đánh giá Sở Xây dựng Quảng Bình đã làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, Sở đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam bao gồm: công tác giải phóng mặt bằng, công tác bổ sung các công trình trên tuyến hoặc đường gom, bãi trữ vật liệu, bãi thải... ; phối hợp với UBND cấp huyện để triển khai tốt, rút ngắn thời gian thẩm định các dự án hạ tầng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam và đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình (hoàn thành thẩm định 100% các dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc, đường ven biển).

Công tác tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch đã được chú trọng hơn, thể hiện qua tốc độ xây dựng và phát triển khá nhanh của các đô thị trên địa bàn tỉnh; các đô thị được đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút đầu tư của tỉnh; diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn; việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Nhà nước về quy hoạch xây dựng của các tổ chức, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác công bố quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch, việc công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định giúp cho DN, người dân được biết và thực hiện quản lý theo đúng quy hoạch được duyệt. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng cũng đã được tăng cường hơn.

Sở Xây dựng Quảng Bình: Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng
Thành phố Đồng Hới nhìn từ trên cao.

Trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, năm 2023, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trên 360 dự án, công trình. Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ trên 162 công trình. Để nâng cao chất lượng công trình, Sở cũng đã thực hiện chuyên đề kiểm tra chất lượng gạch xây không nung trên địa bàn toàn tỉnh và từng bước nâng cao chất lượng của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thông qua công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (trong năm 2023, Sở đã xét cấp được 673 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng).

Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nói chung được Sở Xây dựng triển khai đồng bộ trên các mặt hoạt động, đã giải quyết cơ bản, kịp thời nhu cầu của DN, các chủ đầu tư liên quan chất lượng công trình xây dựng.

Qua nắm bắt tình hình về công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng các địa phương cho thấy, hiện nay khối lượng công việc quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng ở địa phương rất lớn (bao gồm công tác thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng khác,...) tuy nhiên nguồn nhân lực để thực hiện tại Sở và các địa phương là rất ít nên việc quản lý chất lượng công trình còn gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng về kế hoạch của Sở Xây dựng năm 2024, ông Lê Anh Đức - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình chia sẻ: Năm 2024, Sở sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác quy hoạch, trong đó phải từng bước hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh bao gồm quy hoạch chung các đô thị, các khu kinh tế, các khu chức năng; các quy hoạch phân khu... Trong các đồ án quy hoạch sẽ chú trọng công tác thiết kế đô thị, đảm bảo sự đồng bộ, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với các nguồn lực phát triển. Cùng với đó là hỗ trợ các địa phương để xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cho các đô thị. Đây là những cơ sở quan trọng định hướng, tạo lập không gian phát triển.

Về vấn đề phát triển đô thị, Sở Xây dựng tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị cho các đô thị; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu xây dựng thị xã Ba Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III trực thuộc tỉnh vào năm 2026. Tổ chức phân loại đô thị, rà soát phân loại đô thị đối với các đô thị Đồng Hới, Ba Đồn, Hoàn Lão (do mở rộng phạm vi nội thành nội thị) và các đô thị loại V được hình thành trước năm 2016. Tham mưu UBND tỉnh để tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, chú trọng vào cảnh quan đô thị (các công viên biển, quảng trường biển, bãi tắm ven biển) để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và phục vụ phát triển du lịch tại TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, thị trấn Phong Nha...

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng công trình trong thời gian thi công, đặc biệt sẽ có biện pháp để kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 và tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” tại tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, triển khai xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS và hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch để cung cấp thông tin đến các cá nhân tổ chức, góp phần cải thiện chất lượng tham mưu của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới.

Đinh Vũ

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thông báo Thi tuyển hạn chế phương án kiến trúc công trình ‘‘Dự án VCJ’’

  (Xây dựng) - Công ty TNHH VCJ Development tổ chức cuộc thi tuyển hạn chế phương án thiết kế kiến trúc nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế để đầu tư xây dựng Khu Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn hóa tổng hợp, văn phòng và các tiện ích khác.

 • Tuyên Quang: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chỉnh trang đô thị phường Nông Tiến

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tổ 6, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.

 • Thanh Hóa: Phê duyệt Đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh gần 350ha

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 2526/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa.

 • Bắc Ninh tập trung quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị

  (Xây dựng) – Chiều 18/6, Sở Xây dựng Bắc Ninh với vai trò là Thường trực Hội đồng đã chủ trì phiên họp quan trọng của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Phiên họp có sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch nhằm tập trung đánh giá và đưa ra ý kiến đóng góp cho 8 đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị quan trọng trong tỉnh Bắc Ninh.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu

  (Xây dựng) – Đây là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát và cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh trong chủ trương Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó, Quy hoạch xác định đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thành đô thị toàn cầu, là Thành phố phát triển, hiện đại, văn minh, vượt qua ngưỡng thu nhập cao, phải trở thành nơi đáng đến, đáng sống.

 • Thành phồ Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển quốc tế quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

  (Xây dựng) - Mới đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đề bài “Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load