Thứ sáu 14/06/2024 12:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội

20:42 | 29/03/2024

(Xây dựng) – “Cần quan tâm sâu sắc đến việc biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của các tổ chức, không được làm hình thức. Phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội. Nếu chúng ta đưa một mô hình chẳng gây cảm xúc gì cho ai hết thì công tác thi đua khen thưởng không đạt yêu cầu, sẽ tiếp tục lệch hướng…” – Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung diễn ra tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) vào sáng 29/3.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Trong năm 2023, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn, đã tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành lĩnh vực và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân; các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu giao ước thi đua đề ra; phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, hiện đã hết quý I, thời gian tới rất cấp bách, cả nước đang tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng càng quan trọng.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, công tác thi đua khen thưởng vẫn luôn luôn là động lực để động viên, khích lệ cả hệ thống chính trị và nhân dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra trong từng năm, từng giai đoạn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải làm cho các mô hình điển hình tiên tiến ngày càng nhiều hơn, tốt hơn để cái tốt lấn át cái xấu, những cái tích cực lấn át những cái tiêu cực.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội
Lãnh đạo 10 tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2024.

“Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Hiện nay, Chính phủ đang ban hành và sắp ban hành các Nghị định tổ chức thực hiện, vì vậy, quán triệt cho tốt luật này để chúng ta triển khai thực hiện một cách trơn tru. Trong quá trình chuyển tiếp, Ban Thi đua khen thưởng hướng dẫn cho các địa phương để làm sao thực hiện phù hợp, đúng luật”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, cần phát huy tối đa những tiềm năng lợi thế của từng tỉnh. Tỉnh nào cũng có tiềm năng lợi thế riêng, chúng ta phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đó trong điều kiện chủ trương pháp luật, trong điều kiện bộ máy, trong điều kiện nguồn lực của địa phương. Cần có sự hợp tác để bổ trợ lợi thế cho nhau, đặc biệt hai vùng này có lợi thế rất khác biệt nên có thể hợp tác bổ trợ lợi thế cho nhau. Việc liên kết vùng phải là nhu cầu, không ai bắt buộc hết, chúng ta cần phải hợp tác, bổ trợ thì sẽ tạo ra sức mạnh chung cho cả vùng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên cũng đã tham gia lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 dưới sự chứng kiến của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Thu Loan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load