Thứ bảy 28/01/2023 03:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quế Võ (Bắc Ninh): Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là nội dung trọng tâm và thường kỳ

17:09 | 26/08/2022

(Xây dựng) - Luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới là một nội dung trọng tâm và thường kỳ, cho nên bằng sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự đồng thuận chung tay, góp sức của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới mà giờ đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Quế Võ ngày một được nâng cao.

que vo bac ninh xay dung nong thon moi nang cao kieu mau la noi dung trong tam va thuong ky
Huyện Quế Võ triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, trong những năm qua, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều hoạt động và phong trào điển hình, mang lại hiệu quả cao và thiết thực.

Tích cực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới – 8 năm một chặng đường

Xuất phát điểm thấp khi bước vào xây dựng NTM, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 1,164 USD (22.696.000 đồng), cơ cấu kinh tế năm 2010 là: Nông nghiệp 28,2%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản 30,5%; dịch vụ 41,3%, tỷ lệ hộ nghèo là 9,83%; cơ cấu lao động: lao động nông nghiệp chiếm 66,8%; Tiêu chí NTM bình quân là 6,85 tiêu chí/xã, trong đó có 15 xã dưới 10 tiêu chí. Đến nay, huyện Quế Võ đã có những bước phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn đổi thay tích cực, hạ tầng nông thôn được đầu tư đạt chuẩn.

Phong trào xây dựng NTM được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2014, huyện có xã Phượng Mao (xã điểm) được công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2015 có thêm 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2016 có 04 xã đạt chuẩn NTM, năm 2017 có 06 xã đạt chuẩn NTM, năm 2018 có 06 xã còn lại đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%.

Có được thành quả như vậy, do bởi, Trung ương và tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng phong trào thi đua trên toàn huyện

Xác định xây dựng NTM là nội dung trọng tâm và thường kỳ cho nên các cuộc phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên phạm vi toàn huyện. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Cuộc vận động của các tổ chức thành viên MTTQ huyện như: Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Liên đoàn Lao động; Hội người cao tuổi, đã chủ trì triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện “ngày chủ nhật xanh” tại các xã.

Hội Liên hiệp phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chủ trì thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, duy trì và phát triển mô hình “Ngày chủ nhật xanh” hàng tuần, “Làng 3 sạch”, gắn với triển khai “đường hoa phụ nữ”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”...

Hội Cựu chiến binh hàng năm xây dựng kế hoạch, triển khai cho các cấp hội quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, công văn chỉ đạo của các cấp, các ngành, vận động nhân dân và hội liên hiệp, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM, phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”..., tổ chức tham quan, học tập một số mô hình làm kinh tế giỏi tại các địa phương bạn: huyện Lương Tài, huyện Thuận Thành...

Những áp lực không nhỏ

Sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp là chủ yếu sang công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, việc thu hút một lực lượng lớn lao động các tỉnh vào khu công nghiệp tạo nên mật độ dân số cao cho các xã gần khu công nghiệp, gây áp lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, giáo dục và môi trường trong nông thôn.

Là huyện công nghiệp phát triển, lực lượng thanh niên được thu hút làm trong các nhà máy, xí nghiệp, nên lực lượng lao động nông nghiệp chủ yếu là người có tuổi (trên 50 tuổi), đã ảnh hưởng đến việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Giai đoạn đầu, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, chưa hiểu đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình; còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa tích cực tham gia chương trình.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu dựa trên nền tảng NTM hiện có

Phần lớn các xã của huyện nằm gần các khu công nghiệp, do vậy định hướng xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu dựa trên nền tảng xây dựng nông thôn mới hiện có, nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, phát triển nông nghiệp ven đô thị phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại, cùng với đó là chủ động quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng các điểm, cụm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hiện đại.

que vo bac ninh xay dung nong thon moi nang cao kieu mau la noi dung trong tam va thuong ky
Người dân huyện Quế Võ giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chiều sâu theo hướng vừa tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng vừa khai thác hiệu quả các lợi thế của từng địa phương, tạo nên nét riêng của từng xã. Tổ chức rà soát, đánh giá một cách cụ thể, chi tiết các nội dung tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để có kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể.

Để đạt được những tiêu chí trong xây dựng NTM đã khó, việc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu lại càng là một thách thức không nhỏ. Đây cũng là nỗi trăn trở chung của các xã trên địa bàn huyện Quế Võ nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung. Chính vì thế, ngoài việc đưa nội dung xây dựng NTM thành tiêu chí thi đua hàng năm của các đơn vị, địa phương, mạnh dạn đề bạt, luân chuyển, khen thưởng, phê bình, kiểm điểm, kỷ luật cán bộ, đảng viên một các kịp thời để đảm bảo các xã của huyện duy trì và thực hiện tốt mục tiêu đề ra và cần phải đặc biệt quan tâm tới việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Minh Minh – Lê Lư

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load