Thứ ba 27/02/2024 13:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá

17:14 | 02/04/2022

(Xây dựng) – Nhằm mục đích kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những hiện tượng tiêu cực trong hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 1404/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá trên địa bàn tỉnh.

quang ngai tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve tham dinh gia
Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá.

Trong đó, lưu ý việc tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định giá của Nhà nước trong các trường hợp mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước hoặc đi thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 31, 44, 45, 46 Luật Giá năm 2012, Mục 4 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát hiện những hiện tượng tiêu cực của doanh nghiệp thẩm định giá, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Đối với công tác thẩm định giá đất, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, Hội đồng thẩm định bảng giá đất có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, theo dõi và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý giá đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá tổ chức hoạt động thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá và kết quả thẩm định giá.

Đồng thời, tích cực xây dựng và triển khai vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giá làm cơ sở cho việc thu thập, quản lý, khai thác giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load