Thứ năm 20/06/2024 21:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Đô thị mới Minh Long có quy mô hơn 1.700ha

12:51 | 20/01/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Minh Long, huyện Minh Long.

Quảng Ngãi: Đô thị mới Minh Long có quy mô hơn 1.700ha
Minh Long là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.731,49 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Long Hiệp, huyện Minh Long. Có tính chất là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện Minh Long, là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Minh Long với các huyện lân cận. Dự báo quy mô dân số của huyện, đến năm 2030, dân số khoảng 7.000 người. Đến năm 2045, dân số khoảng 12.000 người.

Định hướng phát triển không gian đô thị Minh Long là khu đô thị trung tâm hiện hữu chỉnh trang theo hướng bố trí các công trình hành chính tập trung của huyện và đô thị, trung tâm y tế, trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại - dịch vụ, công cộng, công viên, các khu ở hiện trạng chỉnh trang và xây dựng mới. Khu đô thị phát triển mới, được thực hiện Quy hoạch, bố trí các công trình đầu mối giao thông, thương mại - dịch vụ, khu ở xây dựng mới, hiện trạng chỉnh trang và dự trữ phát triển.

Quảng Ngãi: Đô thị mới Minh Long có quy mô hơn 1.700ha
Đến năm 2045, dân số đô thị mới Minh Long khoảng 12.000 người.

Khu vực sản xuất nông lâm nghiệp được bố trí nằm ngoài khu vực trung tâm đô thị, kết hợp các khu ở mật độ thấp hiện hữu cải tạo, chỉnh trang. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm định hướng chuẩn bị kỹ thuật, định hướng phát triển hệ thống giao thông, giải pháp bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng, UBND huyện Minh Long theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, thực hiện quy hoạch và kiến trúc đô thị theo thẩm quyền.

Giao UBND huyện Minh Long chịu trách nhiệm tổ chức công bố công khai, cắm mốc giới quy hoạch để các tổ chức, cơ quan có liên quan và Nhân dân trong vùng quy hoạch biết, thực hiện; Tổ chức kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch đô thị và các dự án có liên quan để có giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo phù hợp với đồ án Quy hoạch chung được duyệt. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load