Thứ bảy 24/02/2024 00:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa

09:29 | 27/10/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I - Thanh Hóa. Đồng thời, chấp thuận cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư dự án này.

Phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa
Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa đi qua 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Đường dây 500kV Nam Định - Thanh Hóa là một trong 4 dự án thành phần thuộc của dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII.

Quy mô dự án: Xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng 74,4km từ sản phân phối 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. Toàn bộ tuyến đường dây sẽ đi qua địa bàn 3 tỉnh gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 3.086,827 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu 925,830 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo kế hoạch. Vốn vay ngân hàng thương mại là 2.160,997 tỷ đồng, chiếm 70% giá trị tổng mức đầu tư (bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tiến độ thực hiện dự án từ 2023-2025, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm 2024.

Mục đích của dự án là giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp; Nâng cao độ dự trữ ổn định truyền thị trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc; Truyền tải công suất NMNĐ Nam Định I sau khi nhà máy đi vào vận hành và các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung bộ cũng như các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực miền Trung vào hệ thống điện quốc gia, tạo mối liên kết lưới điện các khu vực.

Trong Quyết định 1241/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa: Thực hiện đầy đủ thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu EVNNPT thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường điều chỉnh của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, bảo đảm việc triển khai thực hiện Dự án tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với EVNNPT triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ và đúng quy trình của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ Dự án; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi của Dự án.

Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án; Khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chính, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật liên quan.

Văn Đạt

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load