Thứ năm 07/07/2022 01:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nông nghiệp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao 2,94%/năm

21:13 | 01/12/2021

(Xây dựng) - Thực hiện kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều 1/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW (Thường trực Ban Chỉ đạo) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Lê Minh Hoan đồng chủ trì Hội nghị.

nong nghiep viet nam duy tri toc do tang truong kha cao 294nam
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện, nhiều mặt, phát triển ngang bằng và vượt các nước trong khu vực ASEAN.

Góp phần vào thành tựu đó có phần đóng góp quan trọng từ kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong thời gian vừa qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và vẫn duy trì được sự phát triển mạnh mẽ.

Giai đoạn 2008 - 2020, nông nghiệp nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm, với những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử.

Nông thôn Việt Nam có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn thay đổi, cơ sở hạ tầng cải thiện, kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng cao. Kinh tế nông thôn phát triển, chuyển đổi nhanh.

Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người/ năm 2010 lên trên 42 triệu đồng/người năm 2020, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm và đến hết năm 2020 còn 4,2%. Môi trường cảnh quan ngày càng cải thiện, xuất hiện ngày càng nhiều các làng, xã xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững. Nhiều vật tư đầu vào sản xuất phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu. Công nghiệp chế biến phát triển chậm, tổn thất sau thu hoạch còn cao. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc.

Việc xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hoá; công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Nhiều địa phương có xu hướng tập trung phát triển thiên về công nghiệp tăng thu ngân sách, chưa chú trọng đúng mức phát triển nông nghiệp, kể cả những vùng có lợi thế về nông nghiệp.

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, nhất là về sinh kế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Thu nhập ở nông thôn còn thấp, chênh lệnh vùng miền, giữa nông thôn và đô thị còn cao.

Môi trường nông thôn còn ô nhiễm, nhất là những khu vực địa phương có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hoá nhanh. Vai trò cộng đồng chưa phát huy tốt, nếp sống văn hoá nông thôn, nơi gìn giữ những truyền thống văn hoá cao đẹp của dân tộc ở một số nơi có nguy cơ ngày càng mai một…

Trưởng ban Trần Tuấn Anh khẳng định: Trước bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi vừa tạo ra những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, gồm: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. Xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và các giai tầng xã hội…

Để góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng này, ngày 26/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định 02-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, chính sách phát triển mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với tình hình mới.

Ngay sau khi được thành lập, mặc dù trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Ban Chỉ đạo đã tích cực tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động tổng kết theo kế hoạch như tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, khảo sát, làm việc với một số địa phương; lấy ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về xây dựng, hoàn thiện các đề cương, nội dung có liên quan đến xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp tổng kết Nghị quyết, đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định: Nông nghiệp là một ngành thiết yếu, thước đo mức độ bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, trong bối cảnh thế giới đang phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, Việt Nam phải thực hiện các cam kết trong hội nhập về thương mại, môi trường…

Ngành nông nghiệp nông thôn tiến hành tổng kết, tham mưu xây dựng nghị quyết với cách tiếp cận mới, phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá chung về tình hình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và những định hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn tới trên phạm vi quốc gia; chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý báu trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và định hướng trong giai đoạn tới...

Các đại biểu nhất trí cần cụ thể hóa, làm rõ, bổ sung, phát triển các nội hàm phù hợp trong bối cảnh mới được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Trần Tuấn Anh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ NN&PTNN đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Trưởng ban khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn và sẽ còn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện mục tiêu, khát vọng Việt Nam cường thịnh của tầm nhìn 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập bình cao.

Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bao trùm cả ba lĩnh vực, có ý nghĩa to lớn.

Những thành tựu quan trọng đó không chỉ được nhân dân trong nước ghi nhận mà còn được quốc tế đánh giá cao, nhất là những thành tựu về xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sản xuất lương thực, thực phẩm, đảm bảo an ninh lương thực trong nước và góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới trong nhiều năm qua.

nong nghiep viet nam duy tri toc do tang truong kha cao 294nam
Toàn cảnh Hội nghị.

Trưởng ban Trần Tuấn Anh nhận định: Ý kiến nhiều đại biểu tại Hội nghị đã làm rõ hơn sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đang đứng trước những thách thức rất lớn trước biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh, hội nhập quốc tế và những khó khăn tồn tại trong nội tại.

Trưởng ban đề nghị Bộ NN&PTNN căn cứ các ý kiến tại Hội nghị, tiếp tục bổ sung, tham gia xây dựng Báo cáo Tổng kết; yêu cầu Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để xây dựng Báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load