Thứ bảy 22/06/2024 08:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nỗ lực thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

10:21 | 10/04/2024

(Xây dựng) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì họp giao ban định kỳ tháng 4 trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Nỗ lực thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Dự họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo và chủ đầu tư EVN, EVNNPT.

Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương tổ chức họp giao ban với các Bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư về các dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVN báo cáo tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3. Cụ thể, công tác chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 01 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các dự án, EVNNPT đã có kế hoạch điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 04 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1.177/1.177 (100%) vị trí móng cột và 252/503 (~50%) khoảng néo, còn 251/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng (cụ thể gồm: Hà Tĩnh còn 66/112 khoảng néo; Nghệ An còn 65/88 khoảng néo; Thanh Hóa còn 67/138 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo; Hưng Yên còn 05/14 khoảng néo).

Công tác thi công xây dựng đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 1.177/1.177 vị trí (100%); hoàn thành đúc móng được 512/1.177 vị trí; đã bàn giao 221/1.177 vị trí cột thép; hoàn thành lắp dựng 79/1.177 cột thép; đang lắp dựng 62/1.177 cột thép.

Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN/EVNNPT đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, sứ, phụ kiện, cáp quang và dây dẫn...) khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ. Phấn đấu đến ngày 30/4 hoàn thành đúc móng; đến 30/5 hoàn thành dựng cột; đến 28/6 hoàn thành lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây và nghiệm thu, đóng điện vào ngày 29-30/6.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng đại diện các địa phương có đường dây đi qua đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án. Các địa phương cũng đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm xử lý một số vướng mắc còn tồn tại; đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương và các Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng đánh giá cao trong 2 tuần vừa qua, các địa phương, EVN, các nhà thầu, thi công đã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng (Ban Chỉ đạo) nên đã đạt một số chuyển biến nhất định.

Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo thì những kết quả trên vẫn chưa đạt được tiến độ đề ra. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao từ các Bộ, ngành, đặc biệt các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, thi công.

Trước hết là công tác giải phóng mặt bằng, đến nay mới bàn giao được 252/503 khoảng néo (đạt 49,9%), tăng 34 khoảng néo (khoảng 6,86%) so với cuộc họp giao ban ngày 26/3; việc huy động, vận chuyển máy móc vào các vị trí thi công, hố móng còn khó khăn do đường hẹp, nền đất yếu, đường vào hiểm trở, thời tiết bất lợi… cũng ảnh hưởng tiến độ; khó khăn về công tác cung ứng vật tư thiết bị như cột thép, cách điện, thiết bị còn thiếu; khó khăn về tài chính của một số nhà thầu thi công.

“Riêng dự án Đường dây 220KV Nậm Sum – Nông Cống cũng gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với 43 vị trí cột nằm ở địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa và trạm cắt ở tỉnh Quảng Nam. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cao của các Bộ, ngành, địa phương trong việc vận dụng các quy định của Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thêm.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đưa dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Phố Nối đến Quảng Trạch và dự án Đường dây 220kV Nậm Sun – Nông Cống đi vào hoạt động đúng theo yêu cầu trước ngày 30/6/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và EVN, EVNNPT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với các Bộ, ngành, đề nghị tiếp tục theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình triển khai các dự án trên thực tế để kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, đề nghị sớm thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt và công bố khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn bằng văn bản đối với các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam trong việc sử dụng tạm đất rừng để thi công các hố móng của đường dây 220KV từ Nậm Sun về Nông Cống, bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 30/6.

Đối với các tỉnh có dự án đi qua (cả 2 dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và 220KV Nậm Sun – Thanh Hóa), đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tại nơi các dự án đi qua, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 01/4.

Đề nghị các tỉnh chỉ đạo các huyện sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với các vị trí móng cột và hành lang tuyến đã bàn giao cho chủ đầu tư. Đồng thời khẩn trương xem xét phương án xử lý đối với các công trình phải phá dỡ, di dời hoặc tái định cư, bảo đảm di rời các hộ dân trước ngày 15/6.

Tiếp tục tăng cường vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công đối với cả 2 dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và dự án Đường dây 220KV Nậm Sun – Thanh Hóa để bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với EVN và EVNNPT, đề nghị tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành thi công các hạng mục trước ngày 15/6 để có thời gian vận hành, thử nghiệm trong khoảng 10-15 ngày và đóng điện chậm nhất ngày 30/6.

Nỗ lực thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới UBND 9 địa phương có đường dây 500kV mạch 3 đi qua (Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 2 dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và dự án Đường dây 220kV Nậm Sun – Thanh Hóa.

Phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công.

Chủ động phối hợp đôn đốc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tập trung chỉ đạo sản xuất hoặc chỉ đạo các nhà thầu sản xuất kịp thời cột thép, cung cấp đầy đủ các vật tư cách điện và phụ kiện hoàn thành trong tháng 4, đồng thời xem xét tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu trong vấn đề tài chính để thực hiện các dự án.

Phối hợp các địa phương Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các hố móng còn lại thuộc dự án 200kV để đảm bảo dự án hoàn thành nhằm phục vụ việc nhập khẩu điện từ Lào về sau ngày 30/6. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành càng sớm càng tốt đường dây 500kV Moonsun – Thạnh Mỹ để nhập khẩu điện từ Lào.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
 • 8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 • CEO Mai Kiều Liên: “Mọi hoạt động của Vinamilk phải mang lại giá trị cho cộng đồng”

  (Xây dựng) - CEO Mai Kiều Liên chia sẻ về hành trình trở thành “Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững nhất toàn cầu” của Vinamilk và phác họa những bước đi hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

 • Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2024

  (Xây dựng) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội.

 • Liên Hà Thái - Khu công nghiệp xanh kiểu mẫu: Điển hình thu hút vốn đầu tư FDI

  (Xây dựng) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hai lần về thăm và làm việc tại KKT Thái Bình đã ghi nhận, gửi gắm niềm tin vào Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhà đầu tư xây dựng KCN Liên Hà Thái trở thành KCN đầu tàu, kiểu mẫu, thân thiện với môi trường, công nghệ cao hàng đầu ở vùng châu thổ sông Hồng, điển hình trong thu hút vốn đầu tư FDI.

 • Đồng bằng sông Cửu Long: Bao giờ “đánh thức” tiềm năng?

  (Xây dựng) - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đứng đầu cả nước về sản lượng lúa gạo, thủy sản và trái cây. Vùng này đóng góp 56% sản lượng lúa gạo (24,5 triệu tấn), 98% sản lượng cá tra (1,41 triệu tấn) và 60% các loại trái cây cả nước (4,3 triệu tấn), 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian dài, vùng được xem như là vùng trũng về kinh tế, giáo dục, y tế. Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên cho vùng để phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Nhưng đến nay, tài nguyên về năng lượng sạch, cảng biển vẫn chờ chính sách.

 • Yên Bái: Hoàn thành lắp đặt tua bin Tổ máy 1, Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2

  (Xây dựng) - Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà 2 đã hoàn thành công tác lắp đặt tua-bin Tổ máy số 1. Đây là hoạt động thiết thực để chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Xem thêm
 • Giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ

  (Xây dựng) - Sau 1 năm triển khai, Chương trình gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng mới giải ngân chưa đến 1% nguồn vốn, do gặp nhiều vướng mắc như: Khả năng đáp ứng của chủ đầu tư về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm, pháp lý dự án, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất…

  08:00 | 21/06/2024
 • Tự động hóa và năng lượng - Động lực cho sản xuất thông minh

  (Xây dựng) – Ngày 20/6, tại Bình Dương đã diễn ra Hội nghị Tự động hóa và năng lượng - Động lực cho sản xuất thông minh, với sự tham gia của các Sở, ngành tỉnh Bình Dương và Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (Kocham) và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

  23:14 | 20/06/2024
 • Vĩnh Phúc nỗ lực thu hút đầu tư FDI

  (Xây dựng) – Dòng vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thu hút FDI trên toàn cầu suy giảm. Thực tế này cho thấy, Vĩnh Phúc vẫn là địa phương có sức hấp dẫn trong mắt của nhà đầu tư nước ngoài và phản ánh rõ nét môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh.

  19:52 | 20/06/2024
 • Hà Tĩnh: Cần chú trọng triển khai chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu theo tinh thần Nghị quyết

  (Xây dựng) – Nghị quyết số 113/2023 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn trong 2024-2025 đã đưa ra 5 chính sách trong đó duy trì 2 chính sách và bổ sung 3 chính sách mới. Tuy nhiên, hiện nay công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics còn nhiều hạn chế, chưa khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế và hiệu quả còn thấp chưa đáp ứng được chính sách hỗ trợ mà Nghị quyết đề ra.

  19:44 | 20/06/2024
 • Bắc Giang: Tập trung cao cho giải ngân vốn đầu tư công

  (Xây dựng) - Trong nửa đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh Bắc Giang mới đạt hơn 21% kế hoạch. Do đó, tỉnh Bắc Giang đang tập trung quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn trong giai đoạn cuối năm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  19:41 | 20/06/2024
 • Bắc Giang: Tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  (Xây dựng) - Với nhiều khó khăn trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia khiến tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,5% trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu các cấp, ngành địa phương trong tỉnh cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

  19:26 | 20/06/2024
 • Long An: GRDP tăng 5,26%, mức cao nhất từ năm 2021

  (Xây dựng) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của tỉnh Long An ước đạt 5,26%, đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2021 đến nay.

  18:59 | 20/06/2024
 • Thanh Hóa: Thay chủ đầu tư dự án xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 525/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  19:05 | 19/06/2024
 • Thanh Hóa: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh

  (Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn.

  16:16 | 19/06/2024
 • Lào Cai: Phê duyệt chủ trương đầu tư cho 7 dự án trong 6 tháng đầu năm 2024

  (Xây dựng) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 7 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các dự án được phê duyệt chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

  15:29 | 19/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load