Thứ hai 20/05/2024 21:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2024

17:30 | 18/03/2024

(Xây dựng) – Năm 2024, các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, phải đảm bảo tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và 90% tổng giá trị gói thầu.

Ninh Bình: Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2024
Ninh Bình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đảm bảo tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và 90% tổng giá trị gói thầu.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực, số lượng gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng tăng nhanh qua các năm với tỷ lệ thực hiện cao, giá trị gói thầu lớn, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin, vượt các chỉ tiêu đề ra của Chính phủ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tăng cường hiệu quả, hiệu lực của việc lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2024, đáp ứng chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/01/2024, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án và các đơn vị được giao dự toán ngân sách năm 2024 trên địa bàn tỉnh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2024 tuân thủ: Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh.

Định kỳ hàng tháng các cơ quan, đơn vị báo cáo việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng của cơ quan, đơn vị và đề xuất các khó khăn, vướng mắc (nếu có) qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, xử lý theo quy định. Căn cứ tỷ lệ đấu thầu qua mạng, tình hình thực tế và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương để chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh quy định về gói thầu phải áp dụng đấu thầu qua mạng, đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu không thực hiện đảm bảo các nội dung trên.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load