Thứ tư 24/04/2024 19:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công

22:05 | 03/03/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Ninh Bình: Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công
Ninh Bình sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian quyết toán dự án hoàn thành. Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư vi phạm như: Công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán.

Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

Đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính để giảm tồn đọng quyết toán hàng năm. Ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán. Trên cơ sở kết quả, xác định công nợ để ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án đã hoàn thành quyết toán.

Đối với quản lý vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị phải thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm theo đúng thời gian. Rà soát việc bố trí vốn, đối ứng ngân sách địa phương cho các dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo theo đúng quy định tại pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ theo quy định.

Ninh Bình: Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công
Sẽ có chế tài xử lý các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện theo thẩm quyền. Có chế tài xử lý các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những ngày tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, để tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công: Thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư số 56/2022/TT-BTC, 108/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý; báo cáo cấp thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có sử dụng vốn đầu tư công.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load