Thứ sáu 27/01/2023 10:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những chính sách nổi bật về tiền lương, viên chức có hiệu lực từ tháng 12

10:09 | 27/11/2022

Viên chức chuyên ngành mỹ thuật được áp dụng hệ số lương từ 6.2 đến 8.0 là một trong những chính sách về tiền lương có hiệu lực từ tháng 12/2022.

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường

Đó là nội dung trong Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường, có hiệu lực từ ngày 9/12/2022.

Theo đó, viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường ở các chức danh Địa chính viên; điều tra viên tài nguyên môi trường; dự báo viên khí tượng thủy văn; kiểm soát viên khí tượng thủy văn; quan trắc viên tài nguyên môi trường; đo đạc bản đồ viên các hạng II, III, IV được bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học.

Tuy nhiên, viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc sử dụng phần mềm chuyên ngành địa chính. Đồng thời, phải biết sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ yêu cầu ra sao?

Theo Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 28/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Khi bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/12/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV. Theo đó, kể từ tháng 12/2022 sẽ thay đổi một số yêu cầu thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành họa sĩ.

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng I, II phải có thời gian giữ chức danh họa sĩ các hạng II, III hoặc tương đương từ đủ 6-9 năm trở lên.

Trong thời gian giữ chức danh nêu trên có ít nhất 2 công trình, tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành cấp Bộ hoặc tương đương công nhận về chất lượng nghệ thuật hoặc được tặng giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp, triển lãm về văn học, nghệ thuật toàn quốc (hoặc cấp quốc gia).

Được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hoặc được tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về văn học, nghệ thuật.

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV hoặc tương đương từ đủ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh họa sĩ hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (nội dung mới bổ sung).

Tăng thời hạn tối thiểu giữ chức danh đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Theo Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, kể từ tháng 12/2022 tăng thời hạn tối thiểu giữ chức danh đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2022 và Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV.

Đối với chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định khi thăng hạng, nghề đạo diễn nghệ thuật hạng I, II phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật lần lượt các hạng II, III hoặc tương đương phải đủ từ 6-9 năm trở lên.

Với đạo diễn nghệ thuật hạng III khi thăng hạng phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng IV hoặc tương đương từ đủ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. (So với hiện hành, quy định mới đã bổ sung "không kể thời gian tập sự, thử việc").

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng II, III, IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng; (hiện hành thời gian này là 2 năm).

Đối với chức danh nghề nghiệp diễn viên

Diễn viên các hạng I, II khi thăng hạng phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp diễn viên các hạng II, III hoặc tương đương đủ từ 6-9 năm trở lên (hiện hành là 5 năm).

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (diễn viên hạng I hiện hành là 2 năm, hạng II là 1 năm).

Với diễn viên hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV hoặc tương đương từ đủ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp (so với hiện hành, quy định mới đã bổ sung "không kể thời gian tập sự, thử việc").

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh diễn viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (nội dung mới bổ sung).

Nhóm viên chức có "lương cứng" hơn 11 triệu đồng gồm những ai?

Theo Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL, việc xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thế, họa sĩ hạng I; Đạo diễn nghệ thuật hạng I, Diễn viên hạng I; Họa sĩ hạng I là các chức danh nghề nghiệp viên chức được áp dụng hệ số lương từ 6.2 đến 8.0 có hiệu lực trong tháng 12/2022.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy, các chức danh nghề nghiệp viên chức trên có mức lương cao nhất là 11.920.000 đồng/tháng. Từ 1/7/2023, khi mức lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng các chức danh nói trên sẽ có thu nhập cao nhất 14.400.000 đồng/tháng.

Theo Sơn Nguyễn/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load