Chủ nhật 26/03/2023 13:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện

22:55 | 16/12/2022

(Xây dựng) - Ngày 15/12, Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Rà soát quy hoạch chung các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây nguyên; đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị” do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp nghiệm thu.

Báo cáo với Hội đồng, ThS.KTS Lê Minh Nguyệt trình bày tóm tắt về nội dung Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do nhóm thực hiện.

Theo đó, mục tiêu nghiên cứu là phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng tới các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên theo kịch bản mới; phân tích, đánh giá hiện trạng công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và quản lý thực hiện theo đồ án quy hoạch, nội dung ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong đồ án quy hoạch tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; phân tích, đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và quản lý đô thị ứng phó BĐKH và khả năng áp dụng cho các đô thị trong phạm vi nghiên cứu; đề xuất nội dung lồng ghép ứng phó BĐKH và nước biển dâng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị tại vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên và trong công tác quản lý đô thị.

Theo nhóm nghiên cứu, BĐKH không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn là yếu tố quan trọng, có tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt nam nói chung, vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên nói riêng.

Về giải pháp để nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị, nhóm nghiên cứu kiến nghị: Cần nhận thức toàn diện về biến đổi và tác động của BĐKH đối với mối quan hệ giữa các yếu tố tạo lập đô thị (yếu tố tự nhiên, công trình nhân tạo, hoạt động kinh tế văn hóa, xã hội); Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phát triển đô thị, trọng tâm là xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn phù hợp với điều kiện BĐKH; Tích hợp giải pháp ứng phó với BĐKH trong “Điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”, làm cơ sở thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch các đô thị có nguy cơ ảnh hưởng bởi BĐKH.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ và đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu Nhiệm vụ tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành.

Các thành viên Hội đồng và chuyên gia cũng đóng góp nhiều ý kiến để giúp nhóm nghiên cứu hoàn thành Nhiệm vụ. Chủ nhiệm đề tài Đỗ Thanh Tùng - Nguyên Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết: Nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, đồng thời sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện Nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp nghiệm thu, Vụ trưởng Trần Thu Hằng đánh giá cao sự cố gắng của nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế với báo cáo có thông tin phong phú, tính thực tiễn cao và đề xuất được nhiều nội dung chi tiết nhằm ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Trần Thu Hằng yêu cầu nhóm nghiên cứu bổ sung, rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý, văn bản mới, thông tin, số liệu liên quan vào Nhiệm vụ.

Vụ trưởng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện các sản phẩm của Nhiệm vụ để trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load