Chủ nhật 14/07/2024 14:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021 – 2030

17:35 | 05/07/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghệ An: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021 – 2030
Một góc thị trấn Hưng Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 28/6, về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng huyện Hưng Nguyên định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung của vùng thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, gắn kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc.

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy hoạch tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên đảm bảo phù hợp với hiện trạng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện. Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế - xã hội khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng và bền vững.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị... trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Hưng Nguyên, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp, du lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường bền vững ở đô thị và nông thôn.

Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng huyện Hưng Nguyên giàu mạnh, văn minh. Bảo vệ môi trường thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu. Giữ gìn di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và phát triển bản sắc văn hóa địa phương.

Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch - dịch vụ, các vùng nông nghiệp... tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Huyện Hưng Nguyên được định hướng phân thành 02 vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực. Cụ thể, phân vùng 1: Phân vùng phía Bắc, gồm thị trấn Hưng Nguyên và 05 xã (Hưng Trung, Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc, Hưng Tây, Hưng Đạo) có diện tích khoảng 7.427,72ha.

Đây là vùng động lực trung tâm, phát triển kinh tế tổng hợp, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thương mại và là đầu mối giao lưu với các địa phương lân cận; liên kết chặt chẽ, toàn diện với sự phát triển chung của vùng. Hạt nhân phát triển là thị trấn Hưng Nguyên (đô thị loại V).

Phân vùng 2: Phân vùng phía Nam, gồm 12 xã (Hưng Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Lợi, Hưng Phúc, Châu Nhân, Xuân Lam, Hưng Nghĩa, Hưng Thành, Hưng Thông, Hưng Tân, Long Xá, Hưng Lĩnh) có diện tích khoảng 8.501,46ha. Đây là vùng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Hạt nhân phát triển là đô thị Hưng Thịnh và đô thị Long Xá (đô thị loại V).

Nghệ An: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021 – 2030
Không gian đô thị và nông thôn huyện Hưng Nguyên ngày càng khang trang sạch đẹp.

Định hướng phát triển gồm 03 đô thị: Thị trấn Hưng Nguyên, đô thị Hưng Thịnh và đô thị Long Xá. Thị trấn Hưng Nguyên (đô thị loại V): Có chức năng là thị trấn huyện lỵ trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ công cộng của huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn đến năm 2030: Thị trấn Hưng Nguyên hiện nay (758,1ha); dân số khoảng 20.000 người; đạt tiêu chí đô thị loại V. Giai đoạn 2030-2050: Mở rộng diện tích, lấy toàn bộ ranh giới hành chính xã Hưng Tây với tổng diện tích 2.598,7ha; dân số khoảng 70.800 người; nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Đô thị Hưng Thịnh (đô thị loại V): Là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Đông Bắc của huyện và là đô thị vệ tinh phía Nam của thành phố Vinh. Giai đoạn đến năm 2030: Hình thành đô thị Hưng Thịnh gồm các xã Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, Hưng Lợi và Hưng Phúc với tổng diện tích 2.226,87ha; dân số khoảng 27.000 người; đạt tiêu chí đô thị loại V. Giai đoạn 2030-2050: Định hướng phát triển dân số khoảng 49.000 người; hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Đô thị Long Xá (đô thị loại V): Là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Tây Nam huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn đến năm 2030: Hình thành đô thị Long Xá gồm các xã Long Xá và xã Hưng Lĩnh với tổng diện tích 1.427,02ha; dân số khoảng 18.700 người; đạt tiêu chí đô thị loại V. Giai đoạn 2030-2050: Định hướng phát triển dân số khoảng 22.600 người; hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Định hướng phát triển nông thôn: Giai đoạn 2023 – 2030, thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các đơn vị hành chính sau khi sáp nhập các xã theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Đến năm 2025, tổng số xã dự kiến là 14 xã.

Đến năm 2030, tổng số xã dự kiến là 10 xã đồng thời hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng xã. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2025. Cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư nông thôn hiện trạng, xây dựng và phát triển các khu dân cư mới theo quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch chung xã được duyệt.

Quy hoạch xây dựng các khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư kiểu mẫu phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dân số nông thôn khoảng 86.000 người.

Giai đoạn 2030-2050, xây dựng và phát triển các khu dân cư mới theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt và các khu dân cư kiểu mẫu phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn huyện. Đến năm 2050, dân số nông thôn khoảng 90.000 người.

Quy hoạch cũng nêu rõ định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, hệ thống công trình an ninh quốc phòng, hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống công trình văn hóa - thể dục thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công bố quy hoạch, lập quy định quản lý quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch theo tiến độ và trình tự ưu tiên.

Các Sở, ngành liên quan căn cứ quy hoạch được duyệt, phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load