Thứ hai 22/04/2024 20:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

09:26 | 15/02/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”. Theo Quyết định này, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy.

Lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”
Thành phố Ngã Bảy.

Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). UBND tỉnh Hậu Giang cam kết chỉ đạo Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) thực hiện các công việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu Việt Nam.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với gói thầu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thuộc Hợp phần D: Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của dự án theo yêu cầu của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/01/2024.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác đàm phán với nhà tài trợ theo quy định hiện hành.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1732/UBND-NCTH về việc đề xuất ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi với Cơ quan Phát triển Pháp về dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” gửi Bộ Tài Chính. Theo Công văn này, dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” có tổng mức đầu tư là 1.211.372.100.000 VNĐ tương đương 44.457.280 EUR. Trong đó, vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 28.645.180 EUR.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” vay vốn AFD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023. Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất Bộ Tài chính xem xét, ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi với Cơ quan Phát triển Pháp về dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2026. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.211.372.100.000 VNĐ tương đương 44.457.280 EUR; trong đó vốn vay AFD 28.645.180 EUR (tương đương 780.523.936.000 đồng), vốn vay không hoàn lại (AFD) 1.500.000 EUR (tương đương 40.872.000.000 đồng), vốn đối ứng 389.976.164.000 đồng (tương đương 14.312.100 EUR).

UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất đàm phán tổng vốn vay AFD 28.645.180 EUR. Lãi suất Euribor 6 tháng - 0,37%/năm, nhưng trong mọi trường hợp lãi suất vay không thấp hơn 0,25%/năm. Phí cam kết 0,35%/năm tính trên giá trị khoản vay chưa giải ngân. Phí thẩm cứu 0,4% giá trị khoản vay. Phí quản lý cho vay lại ở mức 0,25%/năm tính trên dư nợ vay lại. Thời gian vay 20 năm, thời gian ân hạn 7 năm.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng Phát triển hệ thống các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng thành phố Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu Đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của tỉnh, ở đây là thành phố Ngã Bảy theo đúng mục tiêu phát triển đô thị đã nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang ban hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III đối với thành phố Ngã Bảy để đảm bảo xứng tầm phát triển là một trong các đô thị hạt nhân của tỉnh.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load