Thứ tư 29/06/2022 13:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

LILAMA 18 phấn đấu đạt doanh thu 1.319 tỷ đồng trong năm 2022

22:06 | 04/05/2022

(Xây dựng) – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần LILAMA 18 đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.319 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 14,513 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 65,844 tỷ đồng và thu nhập bình quân 11,3 triệu đồng/người/tháng.

lilama 18 phan dau dat doanh thu 1319 ty dong trong nam 2022
Chủ tịch Hội đồng quản trị LILAMA 18 Lê Quốc Ân tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 đã tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 của công ty, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo LILAMA 18 đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2017-2022) và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2022-2027).

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, Ban lãnh đạo LILAMA 18 nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều bất lợi trong năm 2021, đặc biệt là tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng giá dầu trên toàn cầu, nhưng LILAMA 18 vẫn nỗ lực tìm kiếm và ký kết được các hợp đồng mới với tổng giá trị trong năm 2021 là 687,869 tỷ đồng.

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các nội dung chính bao gồm: Tổng doanh thu 1.441 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 110,3% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 20,937 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 90,498 tỷ đồng; thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng và chia cổ tức 9% trên vốn điều lệ.

Trong khi đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 là tổng doanh thu 1.319 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 14,513 tỷ đồng; nộp Ngân sách Nhà nước 65,844 tỷ đồng; thu nhập bình quân 11,3 triệu đồng/người/tháng và dự kiến chia cổ tức 7% đến 10% trên vốn điều lệ.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 (Khánh Hòa), nhà máy bột giấy VNT 19 (Quãng Ngãi), Kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh (Vũng Tàu), tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (Long Sơn) và dự án gia công chế tạo bồn LNG Hải Linh – Hiệp Phước (Nhà Bè).

Các dự án chế tạo thiết bị xuất khẩu cho các đối tác như Công ty Danieli, Kocks Crane GmbH, Cẩu RTG Kuenz, John Zink Hamworthy, SPG Steiner GmbH, Tenova Takraf… Bên cạnh đó là công tác bảo trì bảo dưỡng các cơ sở sản xuất như nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông, nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, nhà máy tôn Hòa Phát Hưng Yên...

Mặt khác, LILAMA 18 cũng sẽ tiếp tục theo đuổi các dự án có khả năng ký kết hợp đồng như Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, nhiệt điện Vũng Áng 2, nhiệt điện Quảng Trạch 1, cải tạo nâng cấp nhà máy điện Hiệp Phước (Nhà Bè), nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4…

lilama 18 phan dau dat doanh thu 1319 ty dong trong nam 2022
Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty Cổ phần LILAMA 18 đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1.319 tỷ đồng.

Sau khi trao đổi và thảo luận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội, trong đó nhất trí kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 9%/vốn điều lệ. ĐHĐCĐ cũng thông qua việc bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do ông Lê Quốc Ân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dịch Phong (Ảnh: LILAMA 18)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load