Thứ sáu 02/12/2022 23:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lai Châu: Chuyển mình sau 10 năm thực hiện nông thôn mới

13:26 | 05/10/2022

(Xây dựng) - Tỉnh Lai Châu bắt đầu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011 trên phạm vi 93 xã (nay là 96 xã) thuộc 8 huyện, thành phố. Khi mới triển khai thực hiện, đường giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn bản là 5,64%; sản xuất nông nghiệp là chủ lực nhưng tổ chức sản xuất lại nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp là chính, văn hóa – giáo dục – y tế – môi trường còn rất thấp, 1/93 xã đạt tiêu chí về văn hóa, không có xã đạt tiêu chí về môi trường, người dân còn theo phong tục, hủ tục lạc hậu sống rải rác trên lưng chừng núi…

lai chau chuyen minh sau 10 nam thuc hien nong thon moi

Sau 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo NTM từ cấp tỉnh đến cấp xã, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn bản. Các cấp, các ngành đã phát động phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng NTM” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn dân trong tỉnh. Do đó, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,98%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới từng bước được hoàn thiện; đường trục thôn bản được cứng hóa 64% (tăng 58,36%); thủy lợi đã đảm bảo tưới tiêu cho 96% diện tích gieo trồng (tăng 11%), có 91/96 xã đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 58 xã); 96/96 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, có 58/96 xã đạt tiêu chí điện (tăng 43 xã); 38/96 xã đạt tiêu chí về trường học (tăng 38 xã); 44/96 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (tăng 44 xã); 96/96 xã đạt tiêu chí chợ (tăng 90 xã); 85/96 xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông (tăng 65 xã); toàn tỉnh cơ bản đã xóa nhà tạm, có 46/96 xã đạt tiêu chí về nhà ở (tăng 44 xã).

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển theo hướng tập trung, hàng hóa, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đến nay đã phát triển một số vùng như: Vùng lúa đặc sản gần 3.000ha, vùng chè trên 7.000ha, vùng cao su trên 13.000ha, vùng mắc ca gần 4.000ha, vùng cây ăn quả trên 4.000ha, vùng cây quế trên 6.300ha, vùng cây sơn trà gần 1.970ha.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình MTQGXDNTM còn những hạn chế như: Vị trí tổ chức bộ máy của văn phòng điều phối nông thôn mới chưa rõ ràng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác lãnh, chỉ đạo ở một số nơi, một số thời điểm chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, thiếu chủ động; công tác kiểm tra, tổng kết đánh giá ở một số nơi chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền có nơi chưa sâu sát, linh hoạt, chưa hiệu quả nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa chủ động, tích cực trong triển khai chương trình. Kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương chưa đồng đều.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh Lai Châu tiếp tục đưa ra những giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2020-2025 gồm tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn nhất là hệ thống giao thông nông thôn, đường nội đồng, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường; thực hiện chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, ưu tiên đối với lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực phi nông nghiệp có sử dụng nhiều lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Theo đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Để có được những kết quả như trên là nhờ có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các địa phương. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để phát huy tổng thể sức mạnh của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quyết liệt duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt; tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về thu nhập, đời sống của nhân dân; tăng cường phát triển du lịch; chú trọng phát triển các hợp tác xã; tiếp tục quan tâm ưu tiên các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đặc biệt là về giao thông, thủy lợi; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở khu vực nông thôn, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ thanh thiếu niên thấp còi; thực hiện đồng bộ, quyết liệt mục tiêu xây dựng xã, bản kiểu mẫu gắn với mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, mở rộng mô hình du lịch văn hóa cộng đồng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh nông thôn vững chắc.

Đặc biệt để duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng NTM từ nay đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo các sở, ngành, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM theo kế hoạch năm 2019 là 7 xã, năm 2020 dự kiến thêm từ 3-4 xã và huyện Tân Uyên phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2020; chủ động rà soát, đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020, từ đó xác định ngành hàng, sản phẩm chủ lực, dư địa, quy mô phát triển sản xuất cho từng loại sản phẩm nông sản hàng hóa, làm cơ sở định hướng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Các huyện, thành phố cần quan tâm, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình về tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí còn lại. Nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 125 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hồng Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Sóc Sơn: Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

  (Xây dựng) – Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã tích cực lao động, sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

  10:21 | 30/11/2022
 • Huyện miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với các chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy nội lực của nhân dân để thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025, huyện có 4/14 xã đạt chuẩn, 1 xã đạt đạt chuẩn NTM nâng cao.

  10:06 | 30/11/2022
 • Thái Nguyên: Dồn sức xây dựng Nông thôn mới tại Định Hóa

  (Xây dựng) - Ngày 28/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có cuộc làm việc với Thường trực Huyện ủy Định Hóa về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2023.

  10:52 | 29/11/2022
 • Thừa Thiên – Huế: Xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Sau hơn 10 năm nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2020, huyện Quảng Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

  21:02 | 28/11/2022
 • Sở Xây dựng Bắc Ninh: Lấy quy hoạch làm nền móng thực hiện Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng với 100% các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; 12 xã được đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong hành trình ấy có sự đóng góp và đồng hàng không nhỏ của Sở Xây dựng trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

  16:13 | 28/11/2022
 • Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới phù hợp với khả năng của địa phương

  (Xây dựng) – Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay đã tạo nên một diện mạo tươi mới, đầy khởi sắc cho các xã trên địa bàn. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ nét. Cùng với đó, bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy, an ninh trật tự được giữ vững.

  16:04 | 28/11/2022
 • Quảng Trị: Xây dựng Nông thôn mới tạo cho môi trường xanh - sạch - đẹp

  (Xây dựng) – Nhiều tín hiệu tốt đẹp mang lại từ việc triển khai xây dựng chương trình Nông thôn mới, trong đó tiêu chí môi trường đã làm thay đổi đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống tại nhiều bộ phận dân cư trên địa bàn Quảng Trị.

  09:53 | 28/11/2022
 • Nho Quan: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Tiên Phong - Chánh Văn phòng UBND huyện Nho Quan cho biết: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay huyện đã huy động các nguồn lực và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, việc làm này đã làm thay đổi rõ nét về cơ sở hạ tầng toàn huyện.

  20:16 | 27/11/2022
 • Hạ Long (Quảng Ninh): Vượt tiêu chí khó xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đô thị loại I khi hợp nhất với huyện Hoành Bồ thị trấn huyện chưa đạt đô thị loại IV, còn nhiều xã vùng cao vừa thoát khỏi Chương trình 135 là một vấn đề lớn đặt ra trong nhiệm vụ xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM). Địa phương đã phân loại các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo hoàn thành, tiến tới đạt đích NTM.

  08:41 | 26/11/2022
 • Bắc Giang: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới trên quê hương Đề Thám

  (Xây dựng) – Là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, do đó ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thế đã gặp vô vàn khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, cùng sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện, phong trào xây dựng nông thôn mới tại đây đã bước đầu thu được những kết quả đáng tự hào.

  17:09 | 25/11/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load