Thứ hai 27/05/2024 22:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh thống kê, rà soát tất cả các dự án từ năm 2014 đến năm 2020

16:28 | 24/02/2021

(Xây dựng) - HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

khanh hoa hdnd tinh kien nghi ubnd tinh thong ke ra soat tat ca cac du an tu nam 2014 den nam 2020
Ảnh minh họa.

Cụ thể, HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ cuối năm 2014 đến 31/12/2018, trên cơ sở xem xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết về thu hồi đất với tổng diện tích đất cần thu hồi là 10.199ha cho 1.692 dự án. Trong đó, số dự án sử dụng vốn ngân sách là 1.482 dự án, với diện tích đất cần thu hồi là 3.537ha. Số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách là 210 dự án, với diện tích đất cần thu hồi là 6.662,09ha.

Qua giám sát cho thấy các cơ quan nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đất đai. Tình trạng “dự án treo” không được sử lý, kế hoạch sử dụng đất hằng năm không thực hiện được đối với các dự án thuộc danh mục Khoản 3, Điều 62 và các dự án không thuộc danh mục Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013 nhưng không được “điều chỉnh hủy bỏ và công bố” công khai theo quy định đã làm số “dự án treo” tăng lên, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người sử dụng đất trong vùng dự án (như không được sửa chữa nhà, xây dựng nhà và công trình mới, không được trồng cây lâu năm).

Ngoài ra, cũng theo HĐND tỉnh, việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện, tuy UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã có triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng cập nhật chưa đầy đủ, chưa đánh giá kỹ tính khả thi và hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm để xây dựng kế hoạch cho năm sau.

Tình hình nêu trên đã dẫn đến tình trạng “nợ đọng” việc thực hiện các dự án có đất cần thu hồi tăng lên hằng năm; năm sau tăng hơn năm trước; số dự án mới phát sinh theo đề xuất của chủ đầu tư trong năm thực hiện kế hoạch tăng nhiều nên việc chuyển danh mục các dự án từ kế hoạch năm này sang kế hoạch năm kế tiếp tăng và kéo dài mà vẫn chưa có biện pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, các khó khăn trong việc bố trí kinh phí bồi thường, giải tỏa và thiếu kiên quyết trong việc thực hiện cưỡng chế, thực hiện quyết định thu hồi đất do UBND tỉnh và UBND cấp huyện ban hành đã làm cho các dự án chậm tiến độ một cách phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Sự phối hợp giữa các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện chưa đạt hiệu quả, chưa linh hoạt và chưa sâu sát… nên sự liên kết giữa dự án đầu tư, năng lực tài chính, tiến độ sử dụng đất chưa được xác lập một cách rõ ràng để kiểm tra, kiểm soát và khắc phục những vướng mắc phát sinh. Điều nàydẫn đến hệ quả là công tác tham mưu, đề xuất của các Sở, ngành chuyên môn đối với UBND tỉnh chưa sâu sát nên công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh chưa được toàn diện, kịp thời.

HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngay việc thống kê, rà soát tất cả các dự án có trong danh mục các dự án đã có trong nghị quyết HĐND tỉnh từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2018 và từ năm 2019 đến tháng 10/2020 để xác định tổng số các dự án đã hoàn thành; số các dự án đã chấm dứt; số các dự án cần phải chấm dứt, số dự án cần phải tập trung tháo gỡ những khó khăn để hoàn thành theo tiến độ cụ thể.

Công bố công khai các dự án quá 3 năm mà không có quyết định thu hồi đất, không tiếp tục thực hiện để người dân biết và thực hiện các quyền của người dân sử dụng đất theo quy định của Luật, sớm hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo ngành, lĩnh vực theo quy định. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500 để làm cơ sở thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Phi Long – Duy Quan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load