Chủ nhật 29/01/2023 00:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

15:39 | 26/10/2020

(Xây dựng) - Sáng 26/10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (thành phố Hải Dương), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

khai mac trong the dai hoi dai bieu dang bo tinh hai duong khoa xvii
Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có: Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - chỉ đạo Đại hội; đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ và 350 đồng chí đại biểu thuộc 15 Đoàn đại biểu Đảng bộ đại diện cho trên 100 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

khai mac trong the dai hoi dai bieu dang bo tinh hai duong khoa xvii
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ niềm tự hào và biết ơn vô hạn của Đại hội đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để lại là tài sản vô cùng quý giá của Đảng và dân tộc ta. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các thế hệ tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tỉnh Hải Dương.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, gần 25 năm tái lập tỉnh - Hải Dương đã có sự phát triển vượt bậc; 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017, tỉnh tự cân đối thu, chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu và liên tỉnh. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hội nhập và hợp tác kinh tế đạt được những kết quả tích cực.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, chúng ta đang đứng trước các thời cơ, vận hội mới, có thuận lợi song cũng phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để từ đó rút ra những vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI nhằm khẳng định và phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để Ban Chấp hành khóa mới lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp đoàn kết, có uy tín trong tổ chức Đảng và nhân dân, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra; kinh tế tăng trưởng chưa ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; còn phụ thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển và hội nhập; trật tự, an toàn xã hội trên một số mặt còn diễn biến phức tạp; công tác chính trị, tư tưởng có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa theo kịp tình hình thực tiễn; công tác cải cách hành chính chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị, các đồng chí đại biểu Đại hội cần tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển nước ta như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng cũng gợi ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế: Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác. Đồng thời, quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Cùng với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Hải Dương cũng cần hết sức chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Hải Dương lựa chọn việc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng phát triển của Chính phủ trong những năm tới.

Thứ hai, về phát triển xã hội: Bên cạnh phát triển kinh tế - đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn ra. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, về phát triển con người: Đề nghị tỉnh phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước, tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là giải pháp then chốt để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với phát triển khoa học và công nghệ; từng bước hình thành “công dân điện tử” để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

khai mac trong the dai hoi dai bieu dang bo tinh hai duong khoa xvii
Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh: Tiếp tục quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt cần chú ý đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động diễn ra trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ năm, về xây dựng hệ thống chính trị: Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần thấm nhuần lời dặn của Bác, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành Luân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load