Thứ bảy 13/04/2024 16:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn xác định chi phí thẩm tra thiết kế

10:29 | 04/01/2022

(Xây dựng) - Chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

huong dan xac dinh chi phi tham tra thiet ke
Ảnh hiển thị (Nguồn: Internet).

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hùng (Vĩnh Phúc), Văn bản số 2969/BXD-KTXD ngày 19/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông có nội dung: “Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm chi phí thẩm tra an toàn giao thông”.

Hướng dẫn nêu trên khi áp dụng vào thực tiễn gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân là: Hiện nay quy định thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng được xác định theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Quy định thẩm tra an toàn giao thông bước thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; chi phí tư vấn thẩm tra an toàn giao thông được xác định theo Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT.

Các văn bản nêu trên vẫn còn hiệu lực thi hành, khi áp dụng vào thực tiễn, ông Hùng nhận thấy các quy định về điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng và thẩm tra an toàn giao thông ở bước thiết kế bản vẽ thi công là khác nhau; kết quả thẩm tra được ban hành độc lập với nhau; chi phí thẩm tra an toàn giao thông được lập trên cơ sở đề cương thẩm tra an toàn giao thông được duyệt, dự toán lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT, thường cao hơn chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng trên cùng một dự án.

Do vậy, ông Hùng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét lại nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 2969/BXD-KTXD. Trong trường hợp hướng dẫn trên là đúng, ông đề nghị hướng dẫn cách xác định từng loại chi phí thẩm tra (thẩm tra thiết kế xây dựng và chi phí thẩm tra an toàn giao thông) để có cơ sở thực hiện.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 24, Khoản 25, Khoản 26 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (sửa đổi bổ sung Điều 82, Điều 83, Điều 83A Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).

Nội dung thẩm định, hồ sơ trình thẩm định, quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

  (Xây dựng) - Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  08:20 | 16/03/2024
 • Tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên vào thời gian nào?

  (Xây dựng) – Pháp luật về nhà ở không có quy định về thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên là đầu năm, giữa năm hay cuối năm mà chỉ quy định điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư.

  13:09 | 15/03/2024
 • Quy định sử dụng vật liệu xây không nung tại các dự án

  (Xây dựng) – Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

  12:17 | 14/03/2024
 • Căn cứ xác định cấp công trình nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  17:14 | 13/03/2024
 • Áp dụng các định mức khi lập dự toán xây dựng thế nào?

  (Xây dựng) - Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  09:01 | 13/03/2024
 • Trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng

  (Xây dựng) – Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp trên trang thông tin điện tử của mình. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng.

  15:03 | 12/03/2024
 • Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

  (Xây dựng) - Theo quy định, UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

  08:21 | 07/03/2024
 • Thời hạn bảo hành công trình tính từ khi nào?

  (Xây dựng) - Công ty của bà Lê Thị Tuyết Băng (Gia Lai) trúng thầu và đã ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án huyện, ngày hết hạn hợp đồng là ngày 26/12/2022, thời gian thực hiện bảo hành 12 tháng (trong hồ sơ đấu thầu: bảo hành 12 tháng).

  16:17 | 06/03/2024
 • Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước

  (Xây dựng) - Theo quy định, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  19:25 | 04/03/2024
 • Dự án có thiết kế lặp lại, xác định chi phí thế nào?

  (Xây dựng) - Ông Hà Văn Thái (Bắc Giang) được giao thẩm tra một số dự án trụ sở công an xã trên địa bàn một huyện. Mỗi dự án có chủ trương đầu tư riêng do UBND huyện phê duyệt, không được phê duyệt thiết kế định hình, chỉ có thỏa thuận về quy mô với Công an tỉnh.

  08:20 | 29/02/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load